Varhanní nešpory maltézských rytířů

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ se koná koncert duchovní hudby. Program: G. Ph. Telemann, A. Vivaldi, K. Horká. F. Mendelssohn-Bartholdy, C. Caccini, G. B. Pergolesi, A. Dvořák, J. J. Mouret. Účinkuje NiTrioEnsemble: Kristýna Kůstková – soprán, Šárka Petříková – housle, Eva Prchalová – flétna, Štěpán Jinek – fagot, Ondřej Valenta...
více

Koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny

Program: J. S. Bach, G. F. Händel, G. Muffat, A. Dvořák, D. Buxtehude. Účinkují: Jakub Koš – tenor, Přemysl Kšica – varhany. Koncert pořádá Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice za finanční podpory hlavního města Prahy a MČ Praha 2.

Co je nového

Dukapise

Pastýřský list kardinála Dominika Duky

Přinášíme Pastýřský list kardinála Dominika Duky, který se četl v kostelích pražské arcidiecéze v neděli 26. června. Dvanáct let v životě katedrály je málo, ale v životě člověka je to významná část. A tak je namístě, abych při odchodu z funkce arcibiskupa udělal bilanci tohoto dvanáctiletí. Nejprve se sluší poděkovat. Můj předchůdce v Hradci...
více
Monsjan-graubner

Slavnostní uvedení nového pražského arcibiskupa do úřadu (organizační informace)

Mons. Jan Graubner bude slavnostně uveden na svatovojtěšský arcibiskupský stolec v sobotu 2. července 2022 v 10:00 hod. při pontifikální mešní liturgii v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Administrátor arcidiecéze a emeritní pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka srdečně zve klérus, věřící pražské arcidiecéze i všechny, kteří by se chtěli zúčastnit této pro pražskou...
více
Baxa

Hodnocení Noci kostelů v pražské arcidiecézi

Za účasti ministra kultury Martina Baxy, kardinála Dominika Duka a biskupa Zdenka Wasserbauera se ve čtvrtek uskutečnilo na pražském arcibiskupství setkání organizátorů letošní Noci kostelů. Společně hodnotili průběh letošní akce. Do letošní Noci kostelů se v pražské arcidiecézi zapojilo rekordních 383 sakrálních objektů, v nichž organizátoři zaznamenali 123 100 vstupů. (pozn. V celé...
více
Všechny novinky

Další akce

Koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny

Program: N. Bruhns, J. S. Bach, G. F. Händel, G. Muffat, G. Giordani, A. Dvořák, D. Buxtehude. Účinkují: Marie Svobodová – alt, Petr Čech – varhany. Koncert pořádá Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice za finanční podpory hlavního města Prahy a MČ Praha 2.
více

Mše svatá na Strahově s hudbou G.P. da Palestrina

Na slavnost apoštolů sv. Petra a Pavla ve středu 29. června 2022 bude v 18 hod. sloužena mše svatá v basilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově s hudebním doprovodem G.P. da Palestrina: Missa Papae Marcelli, Tu es Petrus. Účinkují: Veronika Vojířová – soprán, Michaela Králová – alt, Ondřej Holub...
více

Slavnost sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Vás srdečně zve na mši svatou slavenou k připomenutí sv. apoštolů Petra a Pavla ve středu 29. června 2022 od 18 hodin v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Liturgii doprovodí Břevnovský chrámový sbor pod vedením Adolfa Melichara. Plakát k...
více
Kalendář akcí