Mše sv. za zemřelé bezdomovce

V kostele sv. Štěpána na Novém městě pražském odslouží v úterý 7. prosince kardinál Dominik Duka bohoslužbu za zemřelé lidi bez domova. Mše sv. začíná v 18.00.
více

Kurz služebníků Eucharistie 2022

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského nabízí pravidelný kurz „Služebník eucharistie“, který je povinný pro všechny, kdo mají být pověřeni eucharistickou službou, tedy podáváním svatého přijímání při mši svaté, přinášením eucharistie nemocným nebo vystavením Nejsvětější svátosti při adoraci pokud není přítomen kněz či jáhen. Účastníci musí být pro kurz vybráni duchovním správcem...
více

Co je nového

P-petr-pitha

Kázání prof. Petra Piťhy při requiem za Karla IV.

Přinášíme kázání prof. Petra Piťhy, které pronesl v pondělí 29. listopadu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při zádušní mši sv. za císaře Karla IV. Nejdůstojnější otče arcibiskupe, spolubratři členové Kapitul, bratři různých řádů, dnes zvlášť bratři řádu sv. Huberta v čele s velmistrem Votavou, bratři a sestry. Přišli jsme na...
více
1_kajpr

Proces blahořečení P. Adolfa Kajpra pokročil do další fáze

Ve středu 10. listopadu vydala Kongregace pro svatořečení dekret, jímž stvrdila procesní platnost diecézního šetření života a mučednické pověsti jezuitského duchovního P. Adolfa Kajpra. Proces jeho blahořečení tak postupuje do druhé, římské fáze. „Kauza nyní postupuje do druhé, římské fáze, v níž začne být zkoumána věcně – v perspektivě otázky, zda byl...
více
2017-12-08-066834-roraty-001

Roráty v katedrále na Pražském hradě

V neděli 28. listopadu vstupuje církev do adventní doby. Přípravu na vánoční příchod Spasitele je tradičně možné prožít účastí na rorátních mších svatých. Přinášíme přehled rorátů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Roráty ve svatovítské katedrále V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se roráty konají od pondělí 29....
více
Všechny novinky

Další akce

Kolegium katolických lékařů – program podzimního semestru

Schůzky Kolegia katolických lékařů se konají následující středy v knihovně III. interní kliniky VFN. Začátek akcí vždy v 18.30 22. září „Teologie těla, katecheze Sv. Jana Pavla II.“ Mons. ThDr. Jan Balík, Ph.D., generální vikář pražské arcidiecéze, sídelní kanovník Metropolitní kapituly u Sv. Víta v Praze prezident arcidiecézní Charity Praha...
více

Akademie nejen pro seniory

Zveme vás na adventní duchovní obnovu Akademie na téma „Mládež svá a originální“. Postřehy z doprovázení mladých na cestě životem předloží P. Kamil Strak, vedoucí sekce pro mládež ČBK.
více

Adventní koncert v kostele sv. Ignáce

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce z Loyoly v Praze si Vás dovoluje srdečně pozvat 12. prosince 2021 od 19:00 na Adventní koncert v kostele sv. Ignáce z Loyoly v Praze. Jan Verner – trubka, Martin Maxmilian Kaiser – varhany. Vstupné 100 Kč. Program koncertu najdete zde.
více
Kalendář akcí