Mše svatá v rámci Evropského synodálního zasedání

V rámci Evropského synodálního zasedání bude 8. února 2023 od 18.00 hod. slavena mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Hlavním celebrantem bude sekretář synody kardinál Mario Grech, spolu s ním budou koncelebrovat předsedové evropských biskupských konferencí. Více v článku na našem webu nebo na cirkev.cz.
více

Pouť ke sv. Valentinu

Oslava svátku sv. Valentina v Praze na Vyšehradě
více

Co je nového

Postnicka

Postní almužna: Pomáhejte půstem!

K postní době patří již tradičně duchovně-formační akce Postní almužna. Během půstu mají (nejen) věřící lidé opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Do papírové pokladničky neboli postničky, kterou získáte v Charitě nebo ve farnosti, můžete odkládat peníze za požitky, které si během půstu odepřete. Získaný obnos pak pomůže...
více
Logo-praha

Evropská synodální cesta zakotví v Praze

Kontinentální setkání připravované řádné synody biskupů plánované na říjen 2023 proběhne v Praze ve dnech 5.-12. února 2023 (viz)! V rámci tohoto Evropského synodálního zasedání bude 8. února 2023 od 18.00 hod. slavena mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Hlavním celebrantem bude sekretář synody kardinál Mario Grech,...
více
Img-20230123-wa0001-1

Pomoc v nouzi je naší povinností

Ukrajinští pracovníci tvořili a tvoří největší část pracujících v lesích. Jsou to naši kolegové a mnohdy i přátelé.
více
Všechny novinky

Další akce

Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)

Pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner zve všechny řeholníky, řeholnice a zasvěcené osoby působící v Arcidiecézi pražské ke společnému slavení svátku Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice) a Světového dne zasvěceného života v sobotu 4. února 2023. Mše svatábude zahájena v 10.00 hodin obřadem žehnání svící v kapitulním kostele Všech svatých...
více

Vernisáž obrazů Lenky Jaré

Pastorační centrum sv. Tomáše na Dobříši pořádá 5. února od 10.20 vernisáž obrazů krajiny paní Lenky Jaré spojenou s pohoštěním. Výstava bude poté k shlédnutí do konce února, v pondělí a pátek od 9.00 do 12.00, ve čtvrtek od 9.00 do 17.00. Více na www.farnostdobris.cz
více

Varhanní nešpory maltézských rytířů

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ se koná koncert duchovní hudby. Program: G. F. Händel, W. A. Mozart, C. Franck. Účinkují: Magdalena Heboussová – soprán, Petr Čech – varhany. Koncert pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční...
více
Kalendář akcí