Chci pomáhat

„Dar je projev lásky, lásky Boha k lidem nebo lidí k Bohu. Bůh dává člověku darem život a všechny schopnosti, talenty, aby je využil ke službě bližním. Jak se praví v Písmu – „blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7).

Arcibiskupství pražské v tomto duchu podporuje, rozvíjí a koordinuje činnost v oblastech pastorace, charity, církevního školství, médií a stavebních investic převážně na území pražské arcidiecéze. Hlavními zdroji výnosů jsou státní dotace a výnosy z nájemného, významné jsou granty, sponzorské dary a sbírky.

Volby-do-pastoracni-rady

Další informace

Informace o pomoci Arcidiecézní charitě Praha najdete na její webové stránce.

Další formy pomoci nabízejí misijní aktivity v pražské arcidiecézi.