Poradní orgány

Knihovna2

Kněžská rada

Mons. ThDr. Jan Balík, PhD.; Libor Bulín; JCLic. PhDr. Mgr. Radim Cigánek; Jan Dlouhý;Dr. Vojtěch Eliáš; Stanisław Góra; P. ThLic. Ján Halama SVD; Mgr. Martin Janata; Mgr. Vladimír Kelnar; Mons. Mgr. Václav Malý; JCLic. Ing. Mgr. Marek Miškovský; Mgr. Ing. Michal Němeček; JCLic. Mgr. Ondřej Pávek; Mgr. Josef Pecinovský; Mgr. Josef Ptáček; Mons. Michael Slavík, Th.D.; Vojtěch Smolka; JCLic. Mgr. Miloš Szabo; Th.D; Mgr. ThLic. Michael Špilar; PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D.; Mgr. Marcel Timko; ThLic. Vít Uher, Th.D.;Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.

Sbor poradců

Mons. ThDr. Jan Balík, PhD.; Libor Bulín; Mgr. Vladimír Kelnar; Mgr. Jan Kotas, S.L.L.; Mons. Mgr. Václav Malý; JCLic. Mgr. Ondřej Pávek; Mons. Michael Slavík, Th.D.; PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D.; Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.

Ekonomická rada Arcidiecéze pražské

Mons. ThDr. Jan Balík, PhD.; Ing. Vojtěch Benda; Ing. Petr Beneš; JCLic. Mgr. Ondřej Pávek, doc. Ing. Václav Petříček, CSc.; Ing. Petr Sklenář, Ing. Peter Turoci; Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.

Arcidiecézní liturgická komise

P. Mgr. Jakub Karel Berka O.Præm.; Mgr. Vladimír Kelnar; Mgr. Jan Kotas, S.L.L.; Ing. arch. Michal Krejčík, Ph.D.; Mgr. Vojtěch Mátl; prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D.; PhDr. Tomáš Slavický, Ph.D.; PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D.