Církevní školy

Katolické církevní školy a školská zařízení

Vzdělávání a osobní rozvoj osobnosti vždy patřilo mezi oblasti, ve které katolická církev vynikala. 

Cirkevni-skolstvi
Církevní školství

Arcibiskupství pražské zřizuje 15 školských právnických osob, které vykonávají činnost 17 škol a 22 školských zařízení (včetně samostatné pedagogicko-psychologické poradny).

Další církevní právnické osoby (evidované právnické osoby Církve římskokatolické) zřizují 11 právních subjektů, které vykonávají činnost 10 škol a 16 školských zařízení (včetně dvou samostatných domovů mládeže se školní jídelnou).

Vyšší odborné školy:

Škola (název a sídlo)Webová stránkaŠkolská zařízeníZřizovatel
JABOK  
Vyšší odborná škola
sociálně pedagogická a teologická
120 00   Praha 2, Salmovská 8
www.jabok.czDomov mládeže
Zařízení pro DVPP
Salesiánská
provincie
Praha
SVATOJÁNSKÁ KOLEJ
vyšší odborná škola pedagogická
Svatý Jan pod Skalou 1
266 01   Beroun
www.svatojanskakolej.czŠkolní jídelna
Domov mládeže
Zařízení pro DVPP
Arcibiskupství
pražské
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
PUBLICISTIKY
110 00   Praha 1, Opatovická 18
www.vosp.cz
www.studujvosp.cz
Arcibiskupství
pražské
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNICKÁ
Suverénního řádu maltézských rytířů
120 00   Praha 2, Ječná 33
www.skolajecna.czSuverénní řád
Maltézských rytířů
– České vekopřev.
Seznam vyšších odborných škol

Gymnázia:

Škola (název a sídlo)Webová stránkaŠkolská zařízeníZřizovatel
ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM
120 00   Praha 2, Korunní 2
www.arcig.czDDM
Školní klub
Arcibiskupství
pražské
KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM
102 00   Praha 10, Kozinova 1000
www.krestanskegymnazium.czDDM
Školní klub
Arcibiskupství
pražské
Seznam gymnázií

Střední odborné školy:

Škola (název a sídlo)Webová stránkaŠkolská zařízeníZřizovatel
CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ
ŠKOLA JANA PAVLA II.
120 00   Praha 2, Ječná 33
www.skolajecna.cz
DDMArcibiskupství
pražské
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ
SVATÉ ZDISLAVY
120 00   Praha 2, Ječná 33
www.skolajecna.czČes. provin.
Kongregace Dcer
Božské Lásky
DÍVČÍ KATOLICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
110 00   Praha 1, Platnéřská 4
www.divciskola.czDDMArcibiskupství
pražské
DVOULETÁ KATOLICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
280 02   Kolín, III., Legerova 28
www.dks-kolin.czŠkolní jídelnaArcibiskupství
pražské
CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA JANA BOSCA V PRAZE – KARLÍNĚ
186 00 Praha 8, Vítkova 12
www.cssjb.czDDM
Domov mládeže
Školní jídelna
FMA
Seznam středních odborných škol

Základní školy: 

Škola (název a sídlo)Webová stránkaŠkolská zařízeníZřizovatel
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SV. VORŠILY
V PRAZE
110 00   Praha 1, Ostrovní 9
www.zssv.czŠkolní družina
Školní klub
ČM provincie
Římské unie
řádu sv. Voršily
VESELÁ ŠKOLA
církevní základní škola
a základní umělecká škola
110 00   Praha 1, Soukenická 10
www.veselaskola.czŠkolní družina
Školní klub
Šk. jíd. – v.
Arcibiskupství
pražské
Církevní základní škola logopedická
DON BOSCO a mateřská škola

logopedická
181 00   Praha 8, Dolákova 555
www.donbosco.czŠkolní družina
Školní klub
Internát
Arcibiskupství
pražské
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ
272 01   Kladno, Školská 349
http://www.zsmr.cz/
Školní družina
Školní klub
Suverénní řád 
Maltézských rytířů
 – České vekop
MATEŘSKÁ ŠKOLA A
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
SV. AUGUSTINA
140 00   Praha 4, Hornokrčská 3
www.skolasvatehoaugustina.czŠkolní družina
Šk. jíd. – v.
Č. provincie řádu
sv. Augustina
Seznam základních škol

Mateřské školy:

Škola (název a sídlo)Webová stránkaŠkolská zařízeníZřizovatel
KATOLICKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
266 01   Beroun, Seydlovo nám. 5
www.kms.farnostberoun.czŠk. jíd. – v.Arcibiskupství
pražské
CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA
RADOST
272 02   Kladno, Bulharská 2331
www.cms-radost.czŠkolní
jídelna
Arcibiskupství
pražské
CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA
SRDÍČKO
155 00   Praha 5, Podpěrova 1879
www.cms-srdicko.czŠkolní
jídelna
Arcibiskupství
pražské
CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA
STUDÁNKA
142 00   Praha 4, ke Kamíku 686
www.cms-studanka.czŠk. jíd. – v.Česká provincie řádu sv. Augustina
KATOLICKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
SV. KLIMENTA
170 00   Praha 7, U Uranie 16
www.kms-kliment.czŠk. jíd. – v.Arcibiskupství
pražské
CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA LAURA
186 00   Praha 8, Vítkova 12
www.cmslaura.czFMA
MATEŘSKÁ ŠKOLA SV. VORŠILY
V PRAZE
110 00   Praha 1, Ostrovní 11a
https://www.mssvvorsily.cz/Školní
jídelna
ČM provincie
Římské unie
řádu sv. Voršily
Církevní základní škola logopedická
DON BOSCO
a mateřská škola logopedická
181 00   Praha 8, Dolákova 555
www.donbosco.czArcibiskupství
pražské
DVOULETÁ KATOLICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
280 02   Kolín, III., Legerova 28
www.dks-kolin.czArcibiskupství
pražské
MATEŘSKÁ ŠKOLA A
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
SV. AUGUSTINA
140 00   Praha 4, Hornokrčská 3
www.skolasvatehoaugustina.cz
Č. provincie řádu
sv. Augustina
Seznam mateřských škol

Základní umělecké školy:

Škola (název a sídlo)Webová stránkaZřizovatel
VESELÁ ŠKOLA
církevní základní škola
a základní umělecká škola
110 00   Praha 1, Soukenická 10
www.veselaskola.czArcibiskupství
pražské
Seznam základních uměleckých škol

Samostatná školská poradenská zařízení:

Školské poradenské zařízení
(název a sídlo)
Webová stránkaZřizovatel
KŘESŤANSKÁ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
186 00   Praha 8, Pernerova 8
Národní ústav pro vzdělávání certifikoval KPPP pro programy školské všeobecné primární prevence (certifikace číslo 22/14/1/CE)
www.kppp.czArcibiskupství
pražské
Školská poradenská zařízení

Další samostatná školská zařízení:

Školské ubytovací zařízení
(název a sídlo)
Webová stránkaDalší školská zařízeZřizovatel
KŘESŤANSKÝ DOMOV MLÁDEŽE
A ŠKOLNÍ JÍDELNA U SV. LUDMILY
120 00   Praha 2, Francouzská 1
www.kdm.czŠkolní jídelnaŠkolské sestry
sv. Františka
Česká provincie
KATOLICKÝ DOMOV STUDUJÍCÍCH
DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA
110 00   Praha 1, Černá 14
www.kds.op.czŠkolní jídelnaČeská kongregace
sester dominikánek
Další samostatná školská zařízení

Středisko volného času:

Středisko volného času
(název a sídlo)
Webová stránkaTyp střediska volného časuZřizovatel
Salesiánské středisko mládeže – středisko volného času, o.p.s.
 
182 00  Praha 8, Kobyliské nám. 11
www.strediskokobylisy.czDům dětí a mládežeSalesiánská provincie Praha
Ostatní zařízení