Seminář Praha

Seminar

Formace v kněžském semináři spočívá ve výchově budoucích kněží. Klade se důraz na přípravu lidskou, duchovní a pastorační. V České republice existují dva semináře. Bohoslovci českých diecézí (Praha, Hradec Králové, Litoměřice, Plzeň a České Budějovice) studují v Arcibiskupském semináři v Praze a svou intelektuální formaci získávají na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Moravští bohoslovci (diecéze Olomouc, Brno a Ostrava-Opava) studují v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci a teologické poznatky získávají na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého. Formace začíná v nultém ročníku, kterým každý bohoslovec prochází v olomouckém Teologickém konviktu. Tady si noví adepti na kněžství zvykají například na denní řád, pravidelnou modlitbu, silentium (schopnost být v tichu), poslušnost představenému, život ve společenství apod. Více o podmínkách vstupu do semináře naleznete v oficiálních dokumentech semináře.

Bohoslovci českých diecézí pořádají pro zájemce z řad mladých mužů za podpory Nadace Arcibiskupského semináře v Praze pravidelné duchovně volnočasové aktivity – TAMMÍM. Název „TAMMÍM“ je slovo hebrejského původu . Do češtiny by se dalo přeložit různými způsoby: dokonalý, bezúhonný, totální, naprostý, a to vždy ve smyslu naprosto oddaný Bohu.

Život seminaristů je postaven na slavení liturgie, zejména eucharistie, na osobní a společné modlitbě, na rozjímání Božího slova, na bratrské lásce a spravedlnosti. Seminaristy spojuje jejich povolání a touha růst ve svatosti skrze Kristovo kněžství. Do 31. prosince 2017 byl seminář součástí Univerzity Karlovy, od 1. ledna 2018 existuje jako samostatná církevní právnická osoba, která byla založena dne 1. listopadu 2017 Arcibiskupstvím pražským. V čele semináře stojí Rektor.

Činnost semináře můžete podpořit zde.

IČO: 06522971
Číslo účtu: 115-5468420257/0100


KONTAKT NA ARCIBISKUPSKÝ SEMINÁŘ

Arcibiskupský seminář Praha
Thákurova 3/676
160 00 Praha 6

Tel. kontakty:

+ 420 220 181 404; + 420 608 208 725 (rektor semináře)
+ 420 220 181 334 (vicerektor semináře)
+ 420 220 181 508; +420 731 630 965 (tajemnice semináře)