Církevní školství

Církev po staletí působí ve školství, a tato oblast se v průběhu času stala její silnou stránkou. Vzdělání propojuje s výchovou, která má za úkol všem lidem hlásat cestu spásy, věřícím zprostředkovat Kristův život a neustálou péčí jim pomáhat, aby mohli dospět k plnému rozvinutí tohoto života.

Skola

Mezi všemi výchovnými prostředky má zvláštní postavení škola. V rámci svého poslání usilovně pěstuje rozumové schopnosti, rozvíjí správné usuzování, uvádí do kulturního dědictví získaného předchozími generacemi, tříbí smysl pro hodnoty, připravuje na povolání, podporuje dispozice pro vzájemné porozumění tím, že mezi žáky různých povah a postavení dává vznikat přátelským vztahům.

Katolická škola si neméně než jiné školy ukládá kulturní cíle i lidskou výchovu mládeže. Jejím vlastním úkolem je vytvářet prostředí školního společenství oživené evangelijním duchem svobody a lásky, pomáhat mladým lidem, aby rozvíjeli vlastní osobnost a zároveň rostli jako noví lidé, kterými se stali po křtu. Zaměřuje všechno lidské vzdělání k poselství spásy tak, aby poznání, které žáci postupně získají o světě, o životě a o člověku, bylo osvíceno i vírou. Tak se katolická škola patřičně otvírá požadavkům doby, vychovává žáky k tomu, aby účinně pracovali pro blaho pozemské obce, a připravuje je i na službu pro šíření Božího království, aby se příkladným životem stali kvasem spásy pro lidskou společnost.

Naprostá většina církevních školy v pražské arcidiecézi vznikla v rozmezí let 1990-1995. Iniciativa k jejich založení pocházela „zdola“ a je převážně dílem nadšených laiků nebo řeholních společenství. Na starší tradice navazují naše školy spíše výjimečně. Římská unie řádu sv. Voršily mohla obnovit své poslání v navrácené funkcionalistické školní budově v Ostrovní ul. v Praze 1 (ZŠ sv. Voršily), na tradici předválečného církevního učitelského ústavu navazuje Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogickáve Sv. Janu pod Skalou (okres Beroun). Kongregace školských sester sv. Františka dostala zpět dvojici budov tvořící východní frontu náměstí Míru v Praze na Vinohradech. V jedné z nich provozují sestry Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily; ve funkcionalistické budově s astronomickou observatoří zřizuje arcidiecéze své Arcibiskupské gymnázium (které se ovšem hlásí spíše k tradici předválečného Arcibiskupského gymnázia v Praze – Bubenči). Většina katolických škol však začala růst s Božím požehnáním „na zelené louce“ a díky profesionalitě i obyčejné lidské obětavosti svých pedagogických pracovníků rozvíjejí své poslání dodnes. O jejich vitalitě svědčí fakt, že z  katolických škol založených po roce 1990 zanikla pouze jediná mateřská škola. Aktuálně provozované církevní školy na území pražské arcidiecéze je k dispozici a stránce Církev školy.

GRAVISSIMUM EDUCATIONIS

Rychlé odkazy