Charity ve farnostech

Arcibiskupství pražské zřizuje desítky charit po celé Praze i středních Čechách. Všechny mají za cíl podporu potřebných.

Farni-centrum-petrovice-001-1

Jejich seznam včetně kontaktů a odkazů na vlastní weby najdete v elektronickém Katalogu pražské arcidiecéze.