Duchovní služba v pražských nemocnicích

Duchovní pohotovost

Pokud potřebujete po převozu do nemocnice v Praze urgentně zajistit udělení svátostí – především svátost pomazání nemocných (často spojenou se svátostí smíření a eucharistií – viatikem), volejte číslo +420 731 144 144.

Zde se vám ozve Nemocniční služba Arcibiskupství pražského, která po 24 hodin denně koordinuje návštěvy kněží v nemocnicích. Je důležité přesně vědět, kde je nemocný hospitalizován (oddělení, patro, případně i číslo pokoje), nebo určit přesně místo, kde na kněze počkáte, případně, zda pro něj můžete přijet autem (to je vhodné zvláště v nočních hodinách). Tato služba je určena výhradně pro urgentní potřebu.

Řádná duchovní služba

Řádná duchovní služba probíhá v nemocnicích obvykle na požádání: sdělte sestře, že máte zájem o návštěvu nemocničního kaplana. Každá nemocnice má obvykle osobu, která koordinuje klinickou pastorační péči pro celou nemocnici, a ta vám návštěvu nemocničního kaplana zajistí. To nemusí být kněz – někde je to jáhen nebo řádová sestra nebo i speciálně připravený křesťan/křesťanka. S nimi pak můžete domluvit další návštěvu kněze, přinesení svatého přijímání nebo účast na bohoslužbě v areálu nemocnice.

NEMOCNIČNÍ KAPLANI PRO OBLAST PRAHY:

Mgr. Jan Kolouch
trvalý jáhen, koordinátor nemocničních kaplanů

Tel.: +420 720 075 240
E-mail: knk@apha.cz

P. Jan Fatka O.Carm. 
(římskokatolický kněz)

Tel.: +420 731 429 596
E-mail: fatka@karmel.cz

o. mitr. Mgr. Vasyl Slivocky
(řeckokatolický kněz)

Tel.: +420 603 919 115
E-mail: slivocky@volny.cz

Pokud chcete zavolat katolického duchovního do konkrétní nemocnice, využijte níže uvedené kontakty: