Zpravodaj arcidiecéze

Arcibiskupství pražské vydává pravidelný měsíčník Zpravodaj arcidiecéze pražské, který široké veřejnosti přináší informace o aktuálním dění v diecézi a aktivitách organizovaných arcibiskupstvím, farnostmi a dalšími subjekty. Zpravodaj vychází v počtu jedenácti čísel ročně, historicky se vyvinul z Oběžníku pražské arcidiecéze a dnešních Acta curiae, která slouží ke komunikaci s kněžími a zaměstnanci arcibiskupství. Podněty, upozornění a žádost o publikaci můžete zasílat na adresu zpravodaj@apha.cz.

Dobrovolný příspěvek za jedno číslo činí v letošním roce 20 Kč, ideálně na číslo účtu 45301130/2700, variabilní symbol 7, do poznámky uveďte prosíme slovo Zpravodaj. Předplatné tištěného vydání je možné objednat na adrese zpravodaj@apha.cz.

2024

Leden 1/2024 Zpravodaj ve formátu pdf. Nový oltář v kolínském chrámu sv. Bartoloměje, Význam projevu Josefa kardinála Berana na II. Vatikánském koncilu, Charita pořádá 24. tříkrálovou sbírku.

Únor 2/2024 Zpravodaj ve formátu pdf. Homilie Mons. Jana Graubnera: Za oběti zla, Ocenění pro Mons. Václava Malého, 24. tříkrálová sbírka pomáhá.

Březen 3/2024 Zpravodaj ve formátu pdf. Scelování církevních lesů, Nová církevní mateřská škola Komínek v komplexu Lihovar na Smíchově, Mgr. Hana Imlaufová: Jak pomáhat mladým lidem v dozrávání do identity ženy a muže, Charita Vlašim otevřela Denní stacionář pro seniory.

Duben 4/2024 Zpravodaj ve formátu pdf. Nová aplikace DONÁTOR, Aktivity pastoračního střediska, Letní tábory pro mladé, Ubytovny pro uprchlíky pomáhají integraci.

Květen 5/2024 Zpravodaj ve formátu pdf. Dětské farní tábory, Kurzy Alfa v Sedlčanech, Rekonstrukce Domova sv. Václava ve Staré Boleslavi, doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th. D. S.S.L. – nový děkan Katolické teologické fakulty UK.

Červen 6/2024 Zpravodaj ve formátu pdf. Dobrá pastorační praxe, Manželé Eva a Václav Hudečkovi, Noc kostelů 7. června, Charita vrátila život zchátralé faře v Maršovicích.

2023

Leden 1/2023 Zpravodaj ve formátu pdf. Tříkrálová sbírka; školy Parentes; časopis Rodinný život

Únor 2/2023 Zpravodaj ve formátu pdf. Úmrtí emeritního papeže Benedikta XVI., Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice), Dětské křesťanské časopisy Nezbeda a Cvrček, 30 let programu Adopce na dálku®

Březen 3/2023 Zpravodaj ve formátu pdf. Pastýřský list k první neděli postní a Liturgická instrukce pražského arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. Korunovační klenoty, Rok s Ukrajinou, Kurz pro varhaníky

Duben 4/2023 Zpravodaj ve formátu pdf. Velikonoce v katedrále, 1050 let pražského biskupství, 30 let Arcidiecézní charity Praha, Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna.

Květen 5/2023 Zpravodaj ve formátu pdf. První doteky křesťanství v Čechách, Vyšší odborná škola publicistiky, Noc kostelů v charitním kostele na Malé Straně.

Červen 6/2023 Zpravodaj ve formátu pdf. Formace budoucích kněží, Vznik pražského biskupství, Setkání dárců a zahraničních biskupů.

Červenec a srpen 7-8/2023 Zpravodaj ve formátu pdf. Založení pražského biskupství, Ekologické hospodaření v lesích, Farnosti „adoptují“ na dálku.

Září 9/2023 Zpravodaj ve formátu pdf. Biskupové o manželství a rodině. Papež František na Světovém setkání mládeže opět překvapil, České nemocnice v Ugandě, Pražský biskup Vojtěch.

Říjen 10/2023 Zpravodaj ve formátu pdf. Manželství a rodina, Ředitel Arcidiecézní charity Praha v Indii, Svatovítský regenschori O. A. Tichý

Listopad 11/2023 Zpravodaj ve formátu pdf. Červená středa; Rozhovor s Ing. Lindou Dolečkovou, ekonomkou Arcibiskupství pražského; Nové Komunitní centrum sv. Anežky; Biskupové 11. století – Šebíř a Jaromír.

Prosinec 12/2023 Zpravodaj ve formátu pdf. Adventní sbírka Charity, Vánoce ve svatovítské katedrále, Arcibiskupské lesy, Biskupové 12. století.

2022

VydáníOdkaz na staženíTémata
Leden
1/2022
Zpravodaj ve
formátu pdf
Novoroční Pastýřský list, Svatováclavská kaple, Papežova tisková konference
Únor
2/2022
Zpravodaj ve formátu pdfHospodaření arcidiecéze, Dějiny svatovítských varhan, Milostivé léto pro dlužníky
Březen
3/2022
Zpravodaj ve formátu pdfZvony pražské katedrály, Pomoc běloruským seniorům, Podpora emeritního papeže Benedikta XVI.
Duben
4/2022
Zpravodaj ve formátu pdfPomoc ukrajinským uprchlíkům, Manderscheidská knihovna, Velikonoce v katedrále, Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému srdci Panny Marie
Květen
5/2022
Zpravodaj ve formátu pdfVýročí Mons. Karla Herbsta, Vyznamenaní na Zelený čtvrtek, Církevní školství, Fond sv. Vojtěcha, Velikonoční homilie papeže Františka
Červen
6/2022
Zpravodaj ve formátu pdfNový pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner, reflexe synody, církevní mateřská škola Radost v Kladně, Poradna pro lidi v tísni
Červenecsrpen
7-8/2022
Zpravodaj ve formátu pdfLidická Madona putuje do ukrajinské Buči, Centrum Fatima vrací lidi po úrazech zpět do života, služba farního kronikáře
Září
9/2022
Zpravodaj ve formátu pdfRozloučení s kardinálem Jozefem Tomkem, Milostivé léto pro zodpovědné dlužníky, Výchova je záležitost srdce – Církevní mateřská škola Srdíčko
Říjen
10/2022
Zpravodaj ve formátu pdfMisijní neděle, Pomoc potřebným v Bělorusku, Vyznamenaný ředitel Arcibiskupského gymnázia PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek, MBA.
Listopad
11/2022
Zpravodaj ve formátu pdfČervená středa – světová připomínka lidí pronásledovaných pro víru, Modlitba za svět, Večery s generálním vikářem o ekonomice pražské arcidiecéze
Prosinec
12/2022
Zpravodaj ve formátu pdfStatečný kněz Augustin František Schubert, Pražský charitní kostel v Nerudově ulici, Vánoční dárek lidem v nouzi

2021

VydáníOdkaz na staženíTémata
Leden
1/2021
Zpravodaj ve formátu PDFNovoroční Pastýřský list kardinála Duky, Zjevení Páně, Papež František
o sv. Jeronýmovi…
Únor
2/2021
Zpravodaj ve formátu PDFBeatifikační proces P. Adolfa Kajpra, Jak na letošní půst? Nemocniční kaplanka, Papežové o naději…
Březen
3/2021
Zpravodaj ve formátu PDFPříprava snoubenců, Likvidace lepry, Nová koncepce hospodaření…
Duben
4/2021
Zpravodaj ve formátu PDFVelikonoce v katedrále, Transparentnost hospodaření, Sv. Ludmila – první diplomatka…
Květen
5/2021
Zpravodaj ve formátu PDFHroby světců v katedrále, Obrat k rodinným hodnotám, Být Marii na blízku…
Červen
6/2021
Zpravodaj ve formátu PDFStará část katedrály, Sv. Ludmila vychovatelka, Posvátný prostor…
Červenecsrpen
7-8/2021
Zpravodaj ve formátu PDFNová část katedrály, Církev o manželství, Hospodaření arcidiecéze…
Září
9/2021
Zpravodaj ve formátu PDFNárodní Svatoludmilská pouť Tetín, Den církevního školství, Výpravná kniha o Mariánském sloupu…
Říjen
10/2021
Zpravodaj ve formátu PDFKázání kardinála Christopha Schönborna na svatoludmilských oslavách v Tetíně, Kult sv. Ludmily, Triforia svatovítské katedrály…
Listopad
11/2021
Zpravodaj ve formátu PDFZahájení synodální cesty, Unikátní výstava o sv. Ludmile, Červená středa, Vitraje svatovítské katedrály…
Prosinec
12/2021
Zpravodaj ve formátu PDFAd limina apostolorum – pouť českých a moravských biskupů do Říma, Katedrála a živá setkání – výstava fotografií spolku Člověk a Víra, Adventní výzva Charity

2020

Vydání Odkaz na stažení Témata
Leden
1/2020
Zpravodaj ve formátu PDFTříkrálová sbírka, Fakultní knihovna, Rekonstrukce ve Staré Boleslavi…
Únor
2/2020
Zpravodaj ve formátu PDFDva generální vikáři, Mateřská škola Srdíčko, Péče o seniory…
Březen
3/2020
Zpravodaj ve formátu PDFEucharistický kongres, Sociální byty, Klášter Hradčany…
Duben
4/2020
Zpravodaj ve formátu PDF, po stránkách zdeVelikonoce naplno, i když jinak…, 3 kněží v těžké době, Bohatství charitních aktivit… (Vzhledem k pandemii vyšlo číslo pouze elektronicky)
Květen
5/2020
Zpravodaj ve formátu PDF, po stránkách zdeMariánské pobožnosti, Charita v Mnichovicích i v Indii, Kaplani a bohoslovci v nemocnicích… (Vzhledem k pandemii vyšlo číslo pouze elektronicky)
Červen
6/2020
Zpravodaj ve formátu PDFNoc kostelů 12. 6., Dovolená u nás, Zázrak jménem LES…
Červenecsrpen
7/2020
Zpravodaj ve formátu PDFZamyšlení o eucharistii, Hospodaření arcidiecéze, Letní poutní slavnosti…
Září
8/2020
Zpravodaj ve formátu PDFObnovený Mariánský sloup, Anketa mezi kněžími, Nové sociální byty…
Říjen
9/2020
Zpravodaj ve formátu PDFSvatováclavské zamyšlení, Pomoc Bělorusku, Červená středa…
Listopad
10/2020
Zpravodaj ve formátu PDFPřijímání na ruku, Domácí katecheze, Nové varhany na Spořilově…
Prosinec
11/2020
Zpravodaj ve formátu PDFNový kostel na Barrandově, Adventní zamyšlení, Vánoce lidí bez domova…