Zpravodaj arcidiecéze

Arcibiskupství pražské vydává pravidelný měsíčník Zpravodaj arcidiecéze pražské, který široké veřejnosti přináší informace o aktuálním dění v diecézi a aktivitách organizovaných arcibiskupstvím, farnostmi a dalšími subjekty. Zpravodaj vychází v měsíčním nákladu 2000 kusů v počtu jedenácti čísel ročně. Historicky se vyvinul z Oběžníku pražské arcidiecéze a dnešních Acta curiae, která slouží ke komunikaci s kněžími a zaměstnanci arcibiskupství. Podněty, upozornění a žádost o publikaci můžete zasílat na adresu zpravodaj@apha.cz.

Dobrovolný příspěvek za jedno číslo činí v letošním roce 15 Kč, ideálně na číslo účtu 45301130/2700, variabilní symbol 7, do poznámky uveďte prosíme slovo Zpravodaj. Předplatné tištěného vydání je možné objednat na adrese zpravodaj@apha.cz.

2021

VydáníOdkaz na staženíTémata
Leden
1/2021
Zpravodaj ve formátu PDFNovoroční Pastýřský list kardinála Duky, Zjevení Páně, Papež František
o sv. Jeronýmovi…
Únor
2/2021
Zpravodaj ve formátu PDFBeatifikační proces P. Adolfa Kajpra, Jak na letošní půst? Nemocniční kaplanka, Papežové o naději…
Březen
3/2021
Zpravodaj ve formátu PDFPříprava snoubenců, Likvidace lepry, Nová koncepce hospodaření…
Duben
4/2021
Zpravodaj ve formátu PDFVelikonoce v katedrále, Transparentnost hospodaření, Sv. Ludmila – první diplomatka…
Květen
5/2021
Zpravodaj ve formátu PDFHroby světců v katedrále, Obrat k rodinným hodnotám, Být Marii na blízku…
Červen
6/2021
Zpravodaj ve formátu PDFStará část katedrály, Sv. Ludmila vychovatelka, Posvátný prostor…
Červenecsrpen
7-8/2021
Zpravodaj ve formátu PDFNová část katedrály, Církev o manželství, Hospodaření arcidiecéze…
Září
9/2021
Zpravodaj ve formátu PDFNárodní Svatoludmilská pouť Tetín, Den církevního školství, Výpravná kniha o Mariánském sloupu…
Říjen
10/2021
Zpravodaj ve formátu PDFKázání kardinála Christopha Schönborna na svatoludmilských oslavách v Tetíně, Kult sv. Ludmily, Triforia svatovítské katedrály…
Listopad
11/2021
Zpravodaj ve formátu PDFZahájení synodální cesty, Unikátní výstava o sv. Ludmile, Červená středa, Vitraje svatovítské katedrály…

2020

Vydání Odkaz na stažení Témata
Leden
1/2020
Zpravodaj ve formátu PDFTříkrálová sbírka, Fakultní knihovna, Rekonstrukce ve Staré Boleslavi…
Únor
2/2020
Zpravodaj ve formátu PDFDva generální vikáři, Mateřská škola Srdíčko, Péče o seniory…
Březen
3/2020
Zpravodaj ve formátu PDFEucharistický kongres, Sociální byty, Klášter Hradčany…
Duben
4/2020
Zpravodaj ve formátu PDFVelikonoce naplno, i když jinak…, 3 kněží v těžké době, Bohatství charitních aktivit…
Květen
5/2020
Zpravodaj ve formátu PDFMariánské pobožnosti, Charita v Mnichovicích i v Indii, Kaplani a bohoslovci v nemocnicích…
Červen
6/2020
Zpravodaj ve formátu PDFNoc kostelů 12. 6., Dovolená u nás, Zázrak jménem LES…
Červenecsrpen
7/2020
Zpravodaj ve formátu PDFZamyšlení o eucharistii, Hospodaření arcidiecéze, Letní poutní slavnosti…
Září
8/2020
Zpravodaj ve formátu PDFObnovený Mariánský sloup, Anketa mezi kněžími, Nové sociální byty…
Říjen
9/2020
Zpravodaj ve formátu PDFSvatováclavské zamyšlení, Pomoc Bělorusku, Červená středa…
Listopad
10/2020
Zpravodaj ve formátu PDFPřijímání na ruku, Domácí katecheze, Nové varhany na Spořilově…
Prosinec
11/2020
Zpravodaj ve formátu PDFNový kostel na Barrandově, Adventní zamyšlení, Vánoce lidí bez domova…