Naše další weby

Arcibiskupství pražské provozuje ve spolupráci se svým Pastoračním střediskem a řadou dobrovolníků několik dalších, informačních a naučných webových portálů, které mají přiblížit široké veřejnosti hodnotový svět křesťanství.

Weby portálu VIRAcz

Skupina webů kolem portálu vira.cz se zaměřuje na výklad základních pojmů a témat, se kterými se v křesťanství pracuje. Linka víry help.vira.cz nabízí odbornou pomoc v otázkách týkajících se víry, křesťanství či smyslu života.

Web PASTORACEcz

Web zaměřující se na pracovníky v pastoraci, nabízí širší a hlubší pojednání o tématech víry.

Web LITURGIEcz

Web zaměřený na katolickou liturgii, portál je oficiálním místem České biskupské konference pro zveřejňování liturgických textů.

Web MODLITBAcz

Web poskytuje základní informace ohledně katolické modlitby a dodává nové podněty těm, kteří se modlitbě již věnují.

Web MANZELSTVIcz

Popularizační server zaměřený na podporu života v manželství.

Web MARIAcz

Web zaměřený na podporu mariánské úcty.

Web DOMINIKDUKAcz

Osobní webové stránky kardinála Dominika Duky, sloužící k publikaci jeho textů, prezentaci jeho názorů a informací o jeho aktivitách.