Správa nemovitostí

Majetkoprávní záležitosti týkající se nemovitostí Arcibiskupství pražského vyřizuje Sekce správy nemovitostí. To zároveň poskytuje odbornou součinnost podřízeným subjektům (farnosti, kapituly apod.) v záležitostech týkajících se jejich nemovitostí a zajišťuje vyjádření arcibiskupství v případech, kdy majetkoprávní úkony statutárních zástupců podřízených subjektů podléhají souhlasu ordináře. Obecné informace o postupu při vyřizování majetkoprávní záležitosti naleznete zde. Podívejte se na aktuální nabídku pronájmů a prodejů nemovitostí.

Reality-arcibiskupstvi-prazske

SPOLUPRÁCE PŘI VYUŽITÍ NEMOVITÉHO MAJETKU

Pokud máte zájem spolupracovat se subjektem ležícím na území pražské diecéze, je zapotřebí dodržet určitý postup, respektující specifika církevní hierarchie. Církevní majetek je je v diecézi „rozdroben“ mezi necelé čtyři stovky majetkoprávně samostatných subjektů, které požívají při jeho správě větší či menší autonomie. Arcibiskupství pražské plní roli jakéhosi koordinátora, poradce a kontrolního orgánu. V prvním kroku je zapotřebí zjistit vlastníka nemovitosti:

a) římskokatolická farnost

  • spojit se se zástupcem dané farnosti (kontakt lze najít v elektronickém Katalogu)
  • poslat na Sekci správy nemovitostí předjednaný (dohodnutý) návrh, žádost, atp.

b) kapitula

  • spojit se se zástupcem dané kapituly (kontakt lze najít v Katalogu)
  • poslat na Sekci správy nemovitostí předjednaný (dohodnutý) návrh, žádost, atp.

Smluvní vztahy s těmito subjekty podléhají schválení Arcibiskupstvím pražským, bez tohoto schválení je smluvní vztah dle čl. II Směrnice o správě církevního majetku č. 2/2001 ve znění novely č. j. 7568/2003 z 3. prosince 2003 neplatný.

c) Arcibiskupství pražské

  • poslat žádost, návrh, nabídku atp. na Sekci správy nemovitostí, adresa: Hradčanské náměstí 56/16, 119 02 Praha 1 – Hradčany.
  • Kontakt: sm@apha.cz

Vlastnictví nemovitosti lze určit podle parcelního čísla v případě pozemku (parcela pozemková, stavební atp.), čísla popisného v případě stavby, dotazem na Katastrálním úřadě.