Služby v kostele

Kostel není jen místem setkání křesťanů, ale ukazuje církev žijící v tom místě i Boha mezi lidmi. Je domem modlitby a bohoslužby, v každém kostele je tedy oltář, který je stolem hostiny Páně, svatostánek, kde se uchovává Nejsvětější svátost oltářní, stolec pro kněze, ambon jako místo odkud se hlásá slovo Boží a baptisterium jako místo křtu, kde je svěcená voda. Každý kostel musí být ke svému účelu vysvěcen místním biskupem, který v něm také ustanovuje duchovní správu, nejčastěji administrátora nebo faráře a další pomocníky.

Farnost

NÁVŠTĚVA KOSTELA

Kostel je místo bohoslužby, když do něj člověk vstupuje, musí překročit práh mezi běžným a posvátným světem. Na znamení úcty muži tradičně odkládají pokrývku hlavy. Věřící se při vstupu do kostela pokřižují svěcenou vodou z kropenky u vchodu, před Nejsvětější svátostí oltářní pokleknou. Všichni zachovávají ticho a úctu k ostatním, kteří kostel využívají i k osobní modlitbě. Další chování v kostele, jako např. možnost fotografování při bohoslužbách, svatbách a křtinách je dobré dohodnout s místním farářem, aby se předešlo nedorozumění. Podle tradice různých zemí se při vstupu do kostela vyžaduje i odpovídající oblečení, zvláště mimo turistické oblasti. V kostele se netelefonuje, nekonzumuje jídlo a pití. Většinou se nedovoluje prohlídka kostela během bohoslužeb. 

Farni-spolecenstvi-3unor-2013

BOHOSLUŽBY 

V kostele se  slaví liturgie, tedy Bohoslužba, při níž se hlásá slovo Boží, zpívá se a modlí. Vybavení kostela obrazy a sochami ukazuje na víru, vzbuzuje úctu ke zobrazeným osobám. Hlavním dnem slavení je neděle, den Páně. Po celý rok se toto slavení mění, aby přiblížilo Kristovo vtělení, narození a nanebevstoupení, i vznik církve. Pořadí a charakter bohoslužeb je zpravidla dán ustanoveným knězem, rozpis bohoslužeb a dalších farních aktivit by měl být k dispozici na farní nástěnce, webových stránkách farnosti nebo v Katalogu Arcibiskupství pražského.

Ral6557

CHOD KOSTELA

Kostel je třeba udržovat, uklízet, a to vše za pomoci a z eventuálních darů věřících. Zvláště během bohoslužeb je třeba dbát na předpisy, které upravují chování turistických návštěvníků. Kostely bývají otevřeny k prohlídce a mívají k ochraně určenou ostrahu, jinak je možné je navštívit po dohodě s duchovním správcem. Návštěva kostela by měla být nesena respektem a ohleduplností k věřícím i ostatním návštěvníkům. Na chodu kostela se dále podílejí farníci, zvláště pak kostelníci, zvoníci, chrámový sbor, varhaník, ministranti a další. Kostely jsou otevřeny i nevěřící veřejnosti, po splnění předem daných podmínek je možné v sakrálním prostoru kostela pořizovat fotografie interiérů a uměleckých děl, nebo pořádat kulturní akce.

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV

V této rubrice naleznete informace o pravidelném eucharistickém výstavu v kostelech pražské arcidiecéze (ty, které nám byly poskytnuty duchovními správci)

Euchcaristicky-vystav
Eucharistický výstav
DENČASKOSTEL (ULICE)MÍSTO
Po–Pá6.00–7.00sv. Filipa a Jakuba (Na Zlíchově)Praha-Hlubočepy
Po–Pá
(kromě 1. pá
v měsíci)
12.00–17.30sv. Bartoloměje (Bartolomějská)Praha-Staré Město
Po–Pá13.00–16.00sv. Josefa (Josefská)Praha-Malá Strana
Po18.40–19.30Nejsvětějšího Srdce Páně
(nám. Jiřího z Poděbrad)
Praha-Vinohrady
Út15.00–17.45sv. Josefa (nám. Republiky)Praha-Nové Město
Út19.15–20.00sv. Jiljí (Husova)Praha-Staré Město
Stpo mši sv.Panny Marie Královny míru
(Ve Lhotce)
Praha-Lhotka
St18.00–18.30sv. Remigia (nám. 25. března)Praha-Čakovice
St18.45–19.30Komunitní centrum sv. Prokopa
(V Hůrkách)
Praha-Nové Butovice
Čt (mimo
července a srpna)
10.45–11.45
14.15–15.15
sv. Kříže (Na Příkopě)Praha-Nové Město
Čt (1. v měsíci,
za povolání)
17.00–18.00Narození Panny Marie (U školy)Nové Strašecí
Čt17.40–18.00Nanebevzetí Panny Marie
(Svatá Hora)
Příbram
Čt (před 1. pátkem
v měsíci)
18.00–18.30Narození Panny Marie (Baarova)Praha-Michle
Čt (září–červen)18.45–19.30sv. Jakuba Staršího (Edisonova)Praha-Petrovice
Čt19.00–19.30sv. Terezie od Dítěte Ježíše
(Kobyliské nám.)
Praha-Kobylisy
Čt (před 1. pátkem
v měsíci)
cca 19.00–19.30Nejsvětějšího Srdce Páně
(nám. Jiřího z Poděbrad)
Praha-Vinohrady
8.00–18.00katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (chórová kaple)Praha-Hradčany
Pá (1. v měsíci)8.15–16.15sv. Ludmily (nám. Míru)Praha-Vinohrady
Pá (1. v měsíci)8.30–9.00Nejsvětějšího Srdce Páně
(nám. Jiřího z Poděbrad)
Praha-Vinohrady
Pá (zvonek „kancelář“)12.00–13.00Komunitní centrum sv. Prokopa
(V Hůrkách)
Praha-Nové Butovice
Pá (1. v měsíci)15.00–17.00sv. Norberta (Norbertov)Praha-Střešovice
Pá (1. v měsíci)17.00–18.00Nejsvětějšího Srdce Páně
(nám. Jiřího z Poděbrad)
Praha-Vinohrady
Pá (1. v měsíci)17.00–18.00sv. Terezie od Dítěte Ježíše
(Kobyliské nám.)
Praha-Kobylisy
18.00–19.15sv. Františka z Assisi (U Habrovky)Praha-Krč
Pá (2. v měsíci,
za mladé lidi
v obtížných situacích)
18.40–19.00Nejsvětějšího Srdce Páně
(nám. Jiřího z Poděbrad)
Praha-Vinohrady
Pá (září–červen)18.45–19.30sv. Jakuba Staršího (Kovářova)Praha-Stodůlky
Pá (pouze
1. v měsíci)
18.45–19.30sv. Jakuba Staršího (Edisonova)Praha-Petrovice
Pá (září–červen)po mši sv.
19.15–21.00
Panny Marie Královny míru (Ve Lhotce)Praha-Lhotka
So (1. v měsíci)17.40–18.00Panny Marie Královny míru (Ve Lhotce)Praha-Lhotka
Ne10.10–10.50Nejsvětějšího Srdce Páně
(nám. Jiřího z Poděbrad)
Praha-Vinohrady