Svatovítské varhany

Křesťanství je od svého počátku spjato s hudbou a hudebními projevy. V průběhu času se církevní hudba a zpěv vyvinul do vlastního žánru, stala se neodmyslitelnou součástí slavnostní liturgie. Současné církevní předpisy připouštějí celou řadu doprovodných nástrojů, pro kostely v českých zemích je nejcharakterističtější zvuk zvonu, varhan, popř. pozitivů. Tyto chrámové hudební nástroje tvoří pokladnici české kultury a jako takové se zaslouží řádnou a odbornou péči. Arcibiskupství pražské proto zřizuje funkci organologa Arcidiecéze pražské, který má na starosti více než šest stovek hudebních nástrojů, dále pak funkci kampanologa, který se podílí na údržbě zhruba tří tisíc zvonů a hodinových cimbálů.

Varhany-web
Svatovítské varhany

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, vyzval v roce 2015 k založení národní sbírky na nové varhany pro katedrálu sv. Víta.

Těžko bychom v naší zemi našli stavbu, která by se mohla rovnat katedrále sv. Víta. Svatovítská katedrála je duchovní institucí formující náš vztah ke Stvořiteli. Je prvním chrámem v zemi. Je to učebnice křesťanství, ale zároveň křižovatka, na níž se rozhodovalo o našich dějinách. Je jedním z největších uměleckých děl naší země, které na nepatrném prostoru soustřeďuje mnoho rovin v mnoha kontextech. Je očitým svědkem minulosti a utváření naší vlastní identity, ale zároveň živoucím organismem, který vznikal po víc jak půl tisíciletí a dodnes není dokončen.

Těžko si dnes představit Prahu bez siluety katedrály. A přesto tato silueta vlastně ještě nedávno vypadala jinak. Chyběla jí polovina, která byla dostavěna až v roce 1929. Metropolitní kostel je tak veliké dílo, že bude asi sotva někdy dokončeno, přesto dosud chybí něco velmi podstatného. Při dostavbě chrámu se totiž nedostávalo financí na to, aby mohl být na západním kůru vztyčen nový varhanní stroj. Bylo od té doby podniknuto několik pokusů. Všechny byly neúspěšné. Až dnes máme novou příležitost. Je na nás, abychom v době míru a svobody naplnili odkaz našich předků, zejména Otce vlasti Karla IV. a symbolicky katedrálu dokončili.

Varhany pro svou velkolepost nazývané královským nástrojem nejsou instrumentem pozemských králů, nýbrž hovoří hlasem Božím, který někdy jemně šeptá a naplňuje naši duši klidnou radostí a jindy zabouří, až nám mráz běhá po zádech. Jejich krása spočívá v tom, že přes svou monumentalitu plní slovo toho, který nepřišel proto, aby se mu sloužilo, nýbrž proto, aby sám sloužil. Každého, kdo poslouchá jejich hudbu, učí pokoře. Vede ho k umění naslouchat a cvičí ho ve schopnosti sladit krok s druhými při zpěvu a modlitbě. Varhany nás učí opravdovému vztahu k Bohu, ale i k druhému člověku. Proto chceme společným dílem přispět ke slávě Boží, věhlasu svatovítské katedrály a rozvoji slavné hudební tradice našeho národa.

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

Více informací o svatovítských varhanách najdete na webu svatovitskevarhany.com.