Hospice

Naši kaplani působí v:

Domácí zdravotní péče (charitní ošetřovatelská služba) je určena pacientům po hospitalizaci, dlouhodobě a chronicky nemocným i lidem v terminálním stadiu. Registrované zdravotní sestry s požadovanou odbornou praxí ošetřují pacienty podle indikace lékaře v domácím prostředí. Zajištění této služby předpokládá velmi úzkou spolupráci s rodinou. Domácí péče zkracuje dobu hospitalizace a vytváří pro pacienty příznivější podmínky k léčbě.

Domácí zdravotní péči provozují v pražské arcidiecézi: