Hospodaření a rozvoj

Arcibiskupství pražské je jednou z nejstarších českých institucí. Jde o nestátní církevní právnickou organizaci a zároveň úřad, s jehož pomocí arcibiskup podporuje a řídí život místní církve. Svým působením usiluje Arcibiskupství pražské o poskytování kvalitní a spolehlivé služby arcibiskupovi, duchovním, věřícím, ale i dalším partnerům a napomáhá tak efektivně spravovat diecézi. Podílí se na mnoha projektech z oblastí pastorace, charity, církevního školství, médií a stavebních investic na území pražské arcidiecéze. Jedná se o rozsáhlý úřad, jehož financování se neobejde bez pomoci řady našich partnerů a laskavých dobrodinců.

1024px-arcibiskupsky-palac-s-hradem
Arcibiskupský palác s Hradem (VitVit, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>)

Zajímáte-li se o aktuální projekty, na kterých pracujeme:

Hledáte-li informace o našich dalších službách, bude vás zajímat:

Chcete-li se zorientovat v oblasti naší správy nemovitostí:

Zajímají-li vás způsoby našeho financování a jak nás podpořit, přejďěte na:

Máte zájem u nás pracovat?