Arcibiskupství

Adresa Telefon a e-mail IČ a DIČ Číslo účtu
Arcibiskupství pražské
Hradčanské nám. 56/16
Praha 1 – Hradčany
119 02
+420 220 392 111
apha@apha.cz
IČ: 00445100
DIČ: CZ699006518

Datová schránka:
c72jaa3
961442/0800
Česká spořitelna

Platební brána:
https://platby.apha.cz

Detailní kontaktní informace naleznete zde.

Dne 30. dubna 1344 povýšil papež Kliment VI. bulou „Ex superne providentia maiestatis“ pražské biskupství založené v roce 973 na arcibiskupství. Sídlem arcibiskupa je Praha, sídelním kostelem katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Současným 37. arcibiskupem byl v květnu 2022 jmenován Mons. Jan Graubner. Pomocnými biskupy jsou Mons. Václav Malý a Mons. Zdenek Wasserbauer. Pražská arcidiecéze je nejstarší existující diecézí v České republice a metropolitní arcidiecézí České církevní provincie, k níž náleží ještě diecéze českobudějovická, královéhradecká, litoměřická a plzeňská. Arcibiskup pražský je zároveň primasem českým.

Arcibiskupka-kurie-praha
Pražské arcibiskupství

ARCIBISKUPSKÁ KONZISTOŘ

Arcibiskupská kurie (také konzistoř) je správní úřad biskupství, prostřednictvím kterého arcibiskup a jeho tým spolupracovníků spravují území arcidiecéze. Slouží k zajišťování duchovní správy, správě majetku a zpracovávání každodenní agendy. V řídící moci arcibiskupa se rozlišuje složka zákonodárná, výkonná a soudní. Zákonodárnou moc vykonává osobně arcibiskup a nemůže ji delegovat; výkonnou (administrativní) moc vykonává ve spolupráci s generálními vikáři a biskupskými vikáři, k moci soudní je mu nápomocný soudní vikář. S další agendou pomáhají ekonom, diecézní konzervátor a ředitelé jednotlivých odborů a středisek arcibiskupství. Jmenování osob do úřadů v kurii je po konzultaci s kněžskou radou plně v moci Arcibiskupa. Kromě aparátu kurie má diecézní biskup i pomocné orgány, mezi které patří především kněžská rada, sbor poradců, také pastorační a ekonomická rada arcidiecéze a liturgická arcidiecézní komise.

Arcibiskupska-konzistor-praha
Arcibiskupská konzistoř

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO

Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský, vydal v souladu s příslušnými ustanoveními Kodexu kanonického práva (dále jen „CIC“) pro Arcibiskupství pražské jako úřad směrnici, účinnou od 19. září 2022. Vzájemné postavení těchto složek je uvedeno v příloze („Organizační struktura AP“).

Statutárními orgány AP jsou arcibiskup, generální vikář, ředitel Arcibiskupské kurie a určení biskupští vikáři.

Arcibiskupska-konzistor-praha-ii
Pražské arcibiskupství

Ekonomická rada

Ekonomická rada je poradní sbor diecézního biskupa, který mu pomáhá při správě diecézního majetku. Spoluvytváří hospodářskou koncepci, schvaluje každoroční rozpočet arcidiecéze a vyjadřuje se k transakcím s majetkem. Je složen z odborníků zkušených v ekonomice.

Členové ekonomické rady

Od 24. 9. 2020 na dobu 5 let

  • Ing. Jan Žůrek
  • Doc. Ing. Václav Petříček
  • Ing. Petr Beneš
  • Ing. Vojtěch Benda
  • Ing. Peter Turoci
  • Mons. Zdenek Wasserbauer
  • Mons. Jan Balík

Od 7. 12. 2020 do 23. 9. 2025

  • P. JCLic.Mgr. Ondřej Pávek