Arcibiskupství

Adresa Telefon a e-mail IČ a DIČ Číslo účtu
Arcibiskupství pražské
Hradčanské nám. 56/16
Praha 1 – Hradčany
119 02
+420 220 392 111
apha@apha.cz
IČ: 00445100
DIČ: CZ699006518

Datová schránka:
c72jaa3
961442/0800
Česká spořitelna

Platební brána:
https://platby.apha.cz

Detailní kontaktní informace naleznete zde.

Dne 30. dubna 1344 povýšil papež Kliment VI. bulou „Ex superne providentia maiestatis“ pražské biskupství založené v roce 973 na arcibiskupství. Sídlem arcibiskupa je Praha, sídelním kostelem katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Současným 37. arcibiskupem byl v květnu 2022 jmenován Mons. Jan Graubner. Pomocnými biskupy jsou Mons. Václav Malý a Mons. Zdenek Wasserbauer. Pražská arcidiecéze je nejstarší existující diecézí v České republice a metropolitní arcidiecézí České církevní provincie, k níž náleží ještě diecéze českobudějovická, královéhradecká, litoměřická a plzeňská. Arcibiskup pražský je zároveň primasem českým.

Arcibiskupka-kurie-praha
Pražské arcibiskupství

ARCIBISKUPSKÁ KONZISTOŘ

Arcibiskupská kurie (také konzistoř) je správní úřad biskupství, prostřednictvím kterého arcibiskup a jeho tým spolupracovníků spravují území arcidiecéze. Slouží k zajišťování duchovní správy, správě majetku a zpracovávání každodenní agendy. V řídící moci arcibiskupa se rozlišuje složka zákonodárná, výkonná a soudní. Zákonodárnou moc vykonává osobně arcibiskup a nemůže ji delegovat; výkonnou (administrativní) moc vykonává ve spolupráci s generálními vikáři a biskupskými vikáři, k moci soudní je mu nápomocný soudní vikář. S další agendou pomáhají ekonom, diecézní konzervátor a ředitelé jednotlivých odborů a středisek arcibiskupství. Jmenování osob do úřadů v kurii je po konzultaci s kněžskou radou plně v moci Arcibiskupa. Kromě aparátu kurie má diecézní biskup i pomocné orgány, mezi které patří především kněžská rada, sbor poradců, také pastorační a ekonomická rada arcidiecéze a liturgická arcidiecézní komise.

Arcibiskupska-konzistor-praha
Arcibiskupská konzistoř

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉHO

Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský, vydal 18. 7. 2023 v souladu s příslušnými ustanoveními Kodexu kanonického práva (dále jen „CIC“) pro Arcibiskupství pražské jako úřad směrnici, týkající se organizačního řádu AP, platného od 1. 8. 2023. Vzájemné postavení jednotlivých složek je přehledně uvedeno ve schématu zde.

Statutárními orgány AP jsou arcibiskup, generální vikář a ředitel kurie.

Arcibiskupska-konzistor-praha-ii
Pražské arcibiskupství

Ekonomická rada

Ekonomická rada je poradní sbor diecézního biskupa, který mu pomáhá při správě diecézního majetku. Spoluvytváří hospodářskou koncepci, schvaluje každoroční rozpočet arcidiecéze a vyjadřuje se k transakcím s majetkem. Je složen z odborníků zkušených v ekonomice.

Členové ekonomické rady

Od 24. 9. 2020 na dobu 5 let

  • Ing. Jan Žůrek
  • Doc. Ing. Václav Petříček
  • Ing. Petr Beneš
  • Ing. Vojtěch Benda
  • Ing. Peter Turoci
  • Mons. Zdenek Wasserbauer
  • Mons. Jan Balík

Od 7. 12. 2020 do 23. 9. 2025

  • P. JCLic.Mgr. Ondřej Pávek