Celoživotní vzdělávání na církevních školách

Některé církevní školy vedle své hlavní vzdělávací nabídky pořádají i akreditované kurzy včetně kurzů vedoucích k nabytí kvalifikačních předpokladů pro pracovní pozice.

JABOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Salmovská 8
120 00 PRAHA 2


Web: https://www.jabok.cz
E-mail: jabok@jabok.cz
Tel: +420 211 222 440

Programová nabídka kurzů JABOKu se člení do těchto skupin:

 • Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů pedagogického pracovníka
  (pedagog volného času, asistent pedagoga, vychovatel)
 • Kurzy pro získání kvalifikačních předpokladů pracovníka v sociálních službách
  (pečovatelství, aj.)
 • Kurzy pro prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků a pracovníků v sociálních službách
 • E-learningové kurzy pro učitele etické výchovy (společně s UK ETF)
 • Učedník – kurzy pro studenty se specifickými potřebami

Úplnou programovou nabídku naleznete na https://www.jabok.cz/kurzy/vzdelavaci-kurzy

Dívčí katolická střední škola

Platnéřská 4
110 00   PRAHA 1


Web: https://www.divciskola.cz
E-mai: civin@divciskola.cz
Tel: +420 723 723 140

Dívčí katolická střední škola nabízí akreditované rekvalifikační kurzy:

 • Pracovník v sociálních službách
 • Všeobecný sanitář
 • Hospodyně
 • Pečovatelka o děti od 3 do 15 let

Úplnou programovou nabídku naleznete na https://www.divciskola.cz/skola/category/rekvalifikacni-kurzy/

Svatojánská kolej – Vyšší odborná škola pedagogická

266 01 Svatý Jan pod Skalou 1

E-mail: DVPP svatojanskakolej.cz

Tel: +420 312 256 051

Svatojánská kolej nabízí akreditované vzdělávací kurzy v těchto oblastech:

 • Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů pedagogického pracovníka (kurz pro asistenty pedagoga a asistenta logopeda)
 • Akreditované kurzy pro prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v oblasti předškolní a mimoškolní pedagogiky

Nabídku kurzů a aktuální informace naleznete na https://www.svatojanskakolej.cz/rekvalifikacni-kurzy-profesni-zkousky/