Misijní díla

Zambie-vyucene-svadleny-komunitni-projekt-arcidiecezni-charity-praha-3
Zambie – vyučené švadleny

Papežská misijní díla (PMD)

PMD jsou církevní nezisková organizace, která pod přímou patronací papeže koordinuje a zajišťuje misijní činnost katolické církve ve všech kontinentech:

  • zvěstuje evangelium
  • učí lidi v misiích hospodařit
  • vede je k spoluúčasti
  • respektuje jejich důstojnost

Činnost PMD vychází z myšlenky, že nejlepší služba, jakou můžeme nabídnout svým bratřím a sestrám, je evangelizace, která jim pomáhá žít a konat jako Boží děti, osvobozuje je od nespravedlností a pomáhá jim ve všestranném rozvoji. PMD jsou přítomná ve všech místních církvích po celém světě. Pomáhají potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, náboženské vyznání či národnost.

Více informací o PMD naleznete na webových stránkách missio.cz.

Adopce na dálku

V rámci projektu Adopce pražské Arcidiecézní charity můžete přímo podpořit konkrétní dítě z rozvojových zemí. Díky vaší pomoci pak dítě chodí do školy, dostává školní pomůcky, školní uniformu a školní oběd. Věnuje se mimoškolním aktivitám a v případě potřeby má zajištěnou zdravotní péči. O pokrocích dítěte se můžete přesvědčit v dopisech, které vám dítě pravidelně 2x za rok posílá.

Detaily a návod k adopci najdete na tomto odkazu.

SIRIRI

Obecně prospěšná společnost SIRIRI poskytuje rozvojovou pomoc „dárkovským sirotkům“ – tedy chudým zemím ležícím mimo zájmy ostatních organizací i oficiální pomoci, které se však bez pomoci „zvenčí“ neobejdou. Šíří osvětu a výchovu k „rozvojovému přemýšlení“ a vědomí spoluzodpovědnosti za situaci v Africe. Hlavním cílem všech projektů SIRIRI je výsledná nezávislost obyvatel SAR na pomoci zvenčí – „pomáhat postavit se na vlastní nohy“.

Více se dozvíte na webu organizace SIRIRI.

Misijní banka ubožáků

Toto občanské sdružení se zabývá rozvojovou pomocí africkým rodinám v Tanzánii prostřednictvím podpůrných projektů.

Více na jejich webu agapembu.eu.

Nadace San Jose Dreinademetz – Fu Shen Fu

Nadace pomáhá potřebným dětem v nejchudší oblasti Ekvádoru, kantonu Ventanas. Mezi její čtyři hlavní úkoly patří poskytnout potřebným dětem od čtyř let jedno vydatné jídlo denně, zdravotní péři, vzdělání, duchovní vedení a morální výchovu založenou na křesťanských hodnotách. Nadace také pomáhá matkám dětí v jejich rozvoji.

Více najdete na webových stránkách Nadace.

Augustiánské misie v Kongu

Farnost sv. Tomáše v Praze na Malé Straně řádu sv. Augustina pořádala pod kontrolou konžského vikariátu misie v Kongu, během kterých pomohli tamním potřebným dětem, zejména sirotkům.

Zprávy z misie si můžete přečíst zde.

Pomoc Africe – Čad

Farnost sv. Václava v Nuslích pomáhá dětem z afrického Čadu.

Komunita Chemin Neuf v Tuchoměřicích u Prahy

Komunita Chemin Neuf se zrodila z modlitebního společenství ve francouzském Lyonu jako katolická komunita s povoláním k ekumenismu. V současnosti má cca. 2000 členů ve třiceti zemích. Manželské páry, rodiny, ženy i muži zasvěcení do celibátu, všichni si zvolili dobrodružství komunitního života v následování chudého a pokorného Krista, aby mohli sloužit církvi a světu.

V České republice se komunita zabydlela na pozvání otce kardinála Miloslava Vlka v roce 1998 v komunitním domě v Tuchoměřicích u Prahy. Nabízí různé misijní aktivity.

Více informací naleznete na webu chemin-neuf.cz.

Podpora katolické přítomnosti ve Sv. zemi

Podpora probíhá prostřednictvím finančních darů a častých cest prostřednictvím farnosti u kostela Matky Boží před Týnem, Praha 1 – Staré Město.