O Arcidiecézi pražské

Diecézí (arcidiecézí) se rozumí část místní církve, v jejímž čele stojí diecézní biskup s titulem arcibiskupa. Pro zajištění řádné zajištění jednotlivých oblasti správy a řízení diecéze jmenuje diecézní biskup generálního vikáře, soudního vikáře a biskupské vikáře. Úřad Arcidiecéze pražské se nazývá Arcibiskupství pražské. Každá diecéze se dělí na farnosti, které jsou základními jednotkami církve s vlastní právní subjektivitou, organizačně sdružené do větších celků – vikariátů (bez právní subjektivity). Na území diecéze také působí řeholní řády a kongregace, kteří přímo nespadají do kompetence pražského arcibiskupa, ale úzce s ním v oblasti pastorace, zdravotnictví a školství spolupracují.

Vysehrad-3214-untitled-hdr2

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Počet obyvatel: 2,316 mil.
Rozloha: 8 765 km2
Pokřtěných: zhruba 558 tis.
Vikariátů: 14
Počet farností: 148
Diecézních kněží: 140 (z toho 116 aktivně působí na území diecéze, ostatní jsou v zahraničí, nebo na odpočinku)
Řeholních kněží: 151 (z toho 105 ustanoveno pro konkrétní duchovní službu)
Pomocní kněží z jiných diecézí: 36
Trvalí jáhni: 34
Pastorační referenti: 27
Pastorační asistenti: 39
Kostelů a kaplí: 933

Mapa-arcidieceze-prazske-s-nazvy-farnosti-1

Rychlé odkazy