Kniha o sv. Ludmile

V bazilice sv. Jiří na Pražském hradě se 18. února uskutečnila mše svatá, během níž byla požehnána unikátní monografie Ludmila – Kněžna a světice. Bohoslužbu sloužil biskup Zdenek Wasserbauer, který požehnal rovněž ikoně sv. Ludmily, jež bude v průběhu roku 2021 putovat farnostmi po celé České republice.

Ludmilaobrazek-ke-knize
Unikátní monografie o sv. Ludmile

Monografie Ludmila – Kněžna a světice představuje přemyslovskou kněžnu jako postavu stojící na počátku českých dějin, jako první historicky známou českou ženou, manželku panovníka a světici. Publikaci na závěr bohoslužby představil její editor Jakub Izdný z Ústavu světových dějin Univerzity Karlovy. Kromě něho se na vzniku monografie podílel patnáctičlenný kolektiv autorů, mezi nimiž nechybí ani historik umění a prorektor UK Jan Royt či generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl. „Pětisetstránková kniha je přehledným souhrnem poznatků o Ludmile, její době, ale také o „druhém životě“, který vstupuje již do dvanáctého století svého trvání,“ představuje knihu ředitelka projektu Svatá Ludmila 1 100 let Miroslava Janičatová.

Monografii lze objednat zde.