Výsledky vyhledávání „”

Jpii

VE FTN byla zahájena výuka zdravotních sester z Církevní střední školy Jana Pavla II.

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) bylo v pondělí 28. listopadu slavnostně otevřeno detašované pracoviště praktické výuky budoucích praktických a diplomovaných všeobecných sester z Církevní SZŠ Jana Pavla II. Stalo se tak za podpory Arcibiskupství pražského. Jde o první pracoviště tohoto druhu v ČR v rámci fakultních nemocnic. Celkově jde o více než 60...
více
Monsjan-graubner

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera při bohoslužbě za HZS

Přinášíme kázání pražského arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, které pronesl v pondělí 28. listopadu během mše sv. pro Hasičský záchranný sbor v malostranském chrámu sv. Mikuláše. Drazí přátelé, včera jsme vstoupili do Adventu, do doby, která nás připravuje na Vánoce, na oslavu Kristova narození, na oslavu příchodu Mesiáše, Spasitele, Zachránce. Tato...
více
Probostmraz-lucie-hornikova-cav

Mons. Jan Mráz bude uveden do úřadu probošta pražské kapituly

Slavnostní nešpory s uvedením Mons. Jana Mráze do úřadu probošta Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském zazní v kapitulním kostele Všech svatých v neděli 11. prosince 2022 v 17 hodin. Instalaci vykoná arcibiskup pražský a primas český Mons. Jan Graubner. Mons. Jan Mráz, kancléř Biskupství brněnského a farář u kostela sv. Tomáše v Brně, byl zvolen...
více
Busta

Před chrámem Krista Spasitele byla odhalena busta de Gaulla

Vůbec první busta francouzského bývalého prezidenta Charlese de Gaulla na našem území byla ve výroční den jeho narození, v úterý 22. listopadu, odhalena před barrandovským kostelem Krista Spasitele v Praze. „Chtěli jsme vyjádřit poděkování generálu de Gaullovi za zásluhy o naši svobodu a naši zem. Nikdy se nechtěl smířit s nacistickou ani komunistickou...
více