Výsledky vyhledávání „”

2017-12-08-066834-roraty-001

Roráty v katedrále na Pražském hradě

V neděli 28. listopadu vstupuje církev do adventní doby. Přípravu na vánoční příchod Spasitele je tradičně možné prožít účastí na rorátních mších svatých. Přinášíme přehled rorátů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Roráty ve svatovítské katedrále V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se roráty konají od pondělí 29....
více
21102020-portret-sibylky

Zemřela spoluzakladatelka Likvidace lepry Sybila Klumparová – Holá

Ve věku 95 let zemřela ve středu 1. prosince spoluzakladatelka organizace Likvidace lepry Sybila Klumparová – Holá. Díky ní a jejímu manželovi Jiřímu, s nímž v roce 1992 Likvidaci lepry zakládala, se již téměř tři desítky let dostává lidem ve třetím světě pomoci při léčbě infekčních onemocnění. „Jestli byl pan Jiří Holý...
více
Maly

Biskup Václav Malý slaví 25. výročí od jmenování biskupem

V prosinci 1996 byl Mons. Václav Malý jmenován papežem Janem Pavlem II. titulárním biskupem marcelliánským a pomocným biskupem pražským. Biskupské svěcení pak přijal 11. ledna 1997 v Praze. Mons. Václav Malý se narodil 21.9.1950 v Praze. Po absolvování gymnázia studoval v letech 1969-1976 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, na...
více
P-petr-pitha

Kázání prof. Petra Piťhy při requiem za Karla IV.

Přinášíme kázání prof. Petra Piťhy, které pronesl v pondělí 29. listopadu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při zádušní mši sv. za císaře Karla IV. Nejdůstojnější otče arcibiskupe, spolubratři členové Kapitul, bratři různých řádů, dnes zvlášť bratři řádu sv. Huberta v čele s velmistrem Votavou, bratři a sestry. Přišli jsme na...
více
1_kajpr

Proces blahořečení P. Adolfa Kajpra pokročil do další fáze

Ve středu 10. listopadu vydala Kongregace pro svatořečení dekret, jímž stvrdila procesní platnost diecézního šetření života a mučednické pověsti jezuitského duchovního P. Adolfa Kajpra. Proces jeho blahořečení tak postupuje do druhé, římské fáze. „Kauza nyní postupuje do druhé, římské fáze, v níž začne být zkoumána věcně – v perspektivě otázky, zda byl...
více