1. neděle postní na Svaté Hoře

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami

Zveme vás na mše svaté na 1. neděli postní 18. února v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami v 9.00 a 11.00 s gregoriánským chorálem (Schola Cantorum Pilsensis).