Výročí posvěcení kostela sv. Rocha, Šebestiána a Rozárie

kostel sv. Rocha, Šebestiána a Rozárie, Olšanské nám., Praha 3 - Žižkov

340. výročí posvěcení kostela sv. Rocha, Šebestiána a Rozárie oslavíme 27. července 2022. V 17:25 Modlitba sv. růžence, v 18:00 Mše svatá, celebruje Mons. Karel Herbst, emeritní pomocný biskup pražský. Více na www.farnost-zizkov.cz