Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)

kostel Všech svatých na Pražském hradě a svatovítská katedrála

Setkání řeholníků, řeholnic a zasvěcených osob s arcibiskupem Janem Graubnerem o svátku Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) a Světového dne zasvěceného života se uskuteční 3. února 2024. Mše svatá v 10.00 začne žehnáním svící v kostele Všech svatých na Pražském hradě. Pokračovat bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, do které se půjde z kostela Všech svatých průvodem.

Arcibiskupský ceremonář prosí ochotné řeholníky, aby se zapojili do asistence při liturgii. Tyto bratry prosí, aby jej kontaktovali týden předem na adrese vojtech.matl@apha.cz a v den setkání se dostavili nejpozději v 8.30 hodin do katedrální sakristie k potřebnému nácviku liturgie. Parkování na Hradčanském náměstí bude zajištěno.