29. benefiční koncert: Smetanova Má vlast v Obecním domě podpoří práci Charity

Smetanova síň Obecního domu v Praze 1.

Srdečně vás zveme na tradiční benefiční koncert pod záštitou pražského arcibiskupa, kardinála Dominika Duky. Koncert se uskuteční v neděli 31. října 2021 od 19 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze 1.

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK pod vedením dirigenta Roberta Kružíka provede Smetanův Cyklus symfonických básní Má vlast. Koncert uvede Vladimír Kořen.

Koncert pořádá Arcidiecézní charita Praha a vstupenky je možné rezervovat online již nyní na adrese www.praha.charita.cz/akce/koncert. 100 % z ceny každé vstupenky podpoří sociální služby Arcidiecézní charity Praha.

Máte-li zájem podpořit účel koncertu, ale nemůžete-li se ho osobně zúčastnit, můžete zaslat váš dar na sbírkový účet Charity číslo 749986/5500, variabilní symbol 102021. Děkujeme!