30. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha

Obecní dům, Praha 1

V pondělí 31. října se od 19.00 uskuteční ve Smetanově síni Obecního domu 30. ročník benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha.

Koncert uvede televizní moderátor Vladimír Kořen. Partnery koncertu jsou i letos přední česká hudební tělesa: Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Braunera a Český filharmonický sbor Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy.

V první části koncertu přednese Český filharmonický sbor Brno duchovní skladby Bohuslava Matěje Černohorského (Laudetur Jusus Christus), Antona Brucknera (výběr z Duchovních motet) a Leoše Janáčka (Otčenáš). „První část koncertu je modlitbou k Bohu a vyjádřením vděčnosti za solidaritu mezi lidmi, která je zvláště v dnešní době nesmírně důležitá,“ vysvětluje Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha.

Zatímco první část koncertu naplní meditativní hudba, která nachází zdroj naděje v Boží přítomnosti a milosti, druhá část koncertu reflektuje aktuální celospolečenské události. Finále Beethovenovy 9. symfonie s velkolepou Ódou na radost zařazuje Charita na program koncertu v období předsednictví České republiky v Evropské unii. „Solidarita mezi státy, nejen v rámci Evropy, může být dalším zdrojem naděje na překonání výzev současnosti,“ připomíná Jaroslav Němec, pod jehož vedením rozvinula pražská Charita rozsáhlé rozvojové programy v nejchudších zemích světa.

Cena Arcidiecézní charity Praha

Během jubilejní benefice bude oceněna osobnost, která mimořádně přispěla k naplnění poslání Charity. Cenu převezme z rukou primase českého a arcibiskupa pražského Jana Graubnera, který převzal záštitu nad benefičním koncertem.

Vstupenky na 30. benefiční koncert je možné zakoupit na webových stránkách www.praha.charita.cz/koncert.