350. výročí posvěcení svatohorské basiliky

Svatá Hora u Příbrami

V neděli 27. srpna oslavíme 350. výročí posvěcení basiliky Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami (27. 8. 1673).

7.30 a 9.00 Mše svaté
11.00 Hlavní mše svatá v bazilice, předsedá emeritní arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka.
13.00 Pobožnost k Panně Marii a požehnání předmětů u Korunovačního oltáře.
14.00 Nedělní varhanní půlhodinka.

Možnost získat plnomocné odpustky. Více na www.svata-hora.cz