Akademie nejen pro seniory – duchovní obnova

Pastorační středisko u sv. Vojtěcha, Praha 6, Thákurova ul.

V rámci Akademie nejen pro seniory vás srdečně zveme ve středu 13. prosince na adventní duchovní obnovu s P. Jiřím Nelibou.

Začátek v 9.30, zamyšlení, svátost smíření, příležitost k duch. rozhovoru, mše svatá.

Pastorační středisko u sv. Vojtěcha, Praha 6, Thákurova ul.