Akademie nejen pro seniory

Sál Pastoračního střediska, Kolejní 4, Praha 6

Zveme vás na adventní duchovní obnovu s Mons. Alešem Opatrným. Na programu jsou témata k zamyšlení, možnost svátosti smíření a mše svatá.