Arcidiecézní pouť za duchovní povolání

Slivice / Svatá Hora u Příbrami

Srdečně zveme k účasti na 23. arcidiecézní pouti za povolání, která se uskuteční v sobotu 4. května 2024 na poutním místě Svatá Hora u Příbrami.

Zvláště zveme mladé lidi středoškolského a vysokoškolského věku k účasti na duchovním programu, který bude zaměřen na téma povolání a uskuteční se v pátek 3. května v podvečer v areálu fary ve Slivici, odkud se v sobotu ráno účastníci vydají pěšky na Svatou Horu. Na tento program je nutné se přihlásit do 24. dubna 2024 prostřednictvím formuláře na internetových stránkách Arcidiecézního centra mládeže (www.adcm.cz), kde také najdete podrobnější informace.

Společným vyvrcholením pouti bude sobotní mše sv. v 11.30 hodin, při které arcibiskup Jan Graubner přijme bohoslovce naší arcidiecéze mezi kandidáty jáhenství a kněžství.

Informace o dalším programu sobotního poutního dne jsou na přiloženém plakátku

Upozorňujeme duchovní správce, kteří v sobotu přivedou ministranty, že oproti minulým létům je z organizačních důvodů nutné předem se přihlásit k odběru oběda, a to nejpozději do 24. dubna prostřednictvím formuláře na stránkách ADCM (www.adcm.cz).