Arcidiecézní setkání mladých

Salesiánské středisko mládeže v Praze Kobylisích

V sobotu před Slavností Ježíše Krista Krále se uskuteční setkání mladých lidí v naší arcidiecézi ve věku cca 12-24 let, s programem, který bude povzbuzením ve víře, pomocí k vzájemnému propojení a posílení společenství mladých v rámci arcidiecéze.

Setkání proběhne v sobotu 25. listopadu 2023 v Salesiánském středisku mládeže v Praze Kobylisích. V rámci setkání od cca 9.00 hodin připravujeme společný program, po obědě workshopy a slavení eucharistie. Do přípravy setkání je zapojena řada mladých lidí. Letošním mottem je papežem Františkem vybraný biblický verš: „Radujte se v naději“ (srov. Řím 12,12) Podrobné informace i harmonogram najdete na webu www.adcm.cz a na sociálních sítích Arcidiecézního centra mládeže.