Benefiční koncert pro Dívčí katolickou střední školu

Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí, Praha 1

Srdečně Vás zveme na benefiční koncert ve prospěch Dívčí katolické střední školy a její Chráněné dílny Inspirace nazvaný „Láska a život ženy“, který se koná 20. září 2022 v 18 hod. v Domě U Kamenného zvonu na pražském Staroměstském náměstí.

Účinkují: Irena Pohl Houkalová – soprán, Karel Košárek – klavír. Program: B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů, R. Schumann, J. Brahms.

18:00h welcome drink
18:30h koncert
19:45h společenské setkání s číší vína a umělci, prezentace činnosti DKSŠ a Chráněné dílny Inspirace

Dívčí katolická střední škola od roku 1990 poskytuje vzdělání a péči žákyním s fyzickým či mentálním handicapem, dívkám sociálně ohroženým a v nepříznivé životní situaci. V mimořádně laskavém prostředí připravuje slabší pro samostatný život, zdravější pro budoucí povolání pečovatele, provází je mnohými krizovými situacemi a pomáhá jim nalézt sebevědomí i smysluplné uplatnění. Kromě vlastní pečovatelské služby provozuje chráněnou dílnu Inspirace, poskytující uplatnění handicapovaným mladým ženám, jejichž postižení jim neumožňuje najít si běžnou práci. Více na www.divciskola.cz a www.chranenadilnainspirace.cz.

Koncert je poděkováním pro všechny podporovatele mimořádného díla DKSŠ ve prospěch těch nejzranitelnějších z nás. Za Vaši štědrost předem děkujeme.

Číslo účtu Chráněné dílny Inspirace je 107- 6093830237/0100. https://www.donio.cz/Podporme-Inspiraci-mladych-divek-a-zen-s-handicapem

Osobní záštitu nad akcí převzali: Mons. Václav Malý, pomocný biskup, biskupský vikář, Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1 a Ing. Mariana Čapková, MBA, zastupitelka MHMP. Děkujeme našim hostitelům, Galerii Hlavního města Prahy

Plakát k akci najdete zde.