Benefiční Svatojakubská noc

bazilika sv. Jakuba, Praha 1, Malá Štupartská

Benefiční Svatojakubská noc se koná v pátek 1. prosince v 19.00, bazilika sv. Jakuba, Praha 1, Malá Štupartská.

Program: varhanní hudba, komentované prohlídky varhan a občerstvení v ambitu kláštera.