Bernard z Clairvaux: Kázání během roku

Dominikánská 8, Praha 1

Nakladatelství Krystal OP a Dominikánská 8 vás zvou na večer s kázáními sv. Bernarda z Clairvaux ve středu 10. května v 19.30, Dominikánská 8, Praha 1.

„Nehledejte nic jiného tolik jako jeho, ani cokoli jiného po něm. Hledejte jeho. Snáze pomine nebe i země, než abychom hledali a nenacházeli, prosili a nedostali, klepali a neviděli přitom, jak se dveře otvírají.“

Nakloňme své uši a naslouchejme slovům svatého Bernarda, která k nám pronáší z kazatelny během liturgického mezidobí. Předkládaná kázání jsou sice určena k různým příležitostem, ale všechna spojuje jedno základní a jasné nasměrování: mají v nás prohloubit touhu po Bohu a seznámit nás s prostředky, jak se s Bohem v pravdě a lásce sjednocovat a jak vést život prosté vroucí modlitby a odevzdanosti do Božích rukou. Nechme se inspirovat slovy i příkladem svatého Bernarda a spolu s ním přijměme naše povolání stát se Božími dětmi. Nebojme se růst v poznání a milování Boha směrem k blaženému patření na jeho tvář.

Host večera: Markéta Koronthályová