Bohoslužba na památku zesnulých na Vyšehradě

Bazilika sv. apoštolů Petra a Pavla a Vyšehradský hřbitov před Slavínem

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě si Vás dovoluje pozvat na slavnostní bohoslužbu věnovanou památce zesnulých v úterý 2. listopadu 2021 od 17.00 hodin v bazilice sv. apoštolů Petra a Pavla a na Vyšehradském hřbitově před Slavínem.

Mši svatou v bazilice za naše zemřelé bude s poutníky a kapitulou slavit probošt kapituly Mons. Aleš Opatrný a společnou modlitbu na hřbitově povede děkan kapituly Michal Němeček.

Plakátek k akci najdete zde.