Červená středa 2023

pražská arcidiecéze

Šestý ročník veřejné připomínky lidí pronásledovaných pro víru – Červená středa – se uskuteční již ve středu 29. listopadu 2023.

Zveme farnosti, společenství a všechny lidi dobré vůle k zapojení do iniciativy Červená středa – #Red Wednesday. Smyslem akce je připomenout si všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Symbolem akce je červené světlo připomínající krev trpících – je možné např. uspořádat společnou modlitbu, průvod s červenými svíčkami nebo nasvítit kostel či jinou významnou budovu červeným světlem. Červeně bude nasvíceno i Arcibiskupství pražské.

Hlavními organizátory jsou Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví v ČR a Federace židovských obcí v ČR, kteří se připojují k mezinárodní křesťanské organizaci Aid to the Church in Need. Akce se koná i na dalších místech ve světě – mj. v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti, na Filipínách.

V Praze proběhne v prostorách Vlasteneckého sálu Karolina od 13.30 hod. mezinárodní konference o pomoci lidem pronásledovaným pro víru (ve spolupráci s Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku), od 18 hod. křesťansko-židovská modlitba ve Velké aule Karolina a od 18.45 hod. průvod s červenými svíčkami od Karolina ke kostelu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, Staronové synagoze a kostelu sv. Jiljí za účasti široké veřejnosti. Letošní benefiční koncert proběhne v kostele sv. Jiljí od 20 hod. opět ve spolupráci s Charitou Česká republika, jehož výtěžek bude využit k podpoře křesťanů v Libanonu.
Vstupenky na koncert je možné objednat na e-mailu:
cervenastreda@cirkev.cz

Aktuální informace: www.cervenastreda.cz a www.facebook.com/cervenastreda plakát k akci najdete zde.

Česká biskupská konference: Mgr. BcA. Michaela Benýšková, cervenastreda@cirkev.cz

Iniciativa Červená středa se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Záštitu Červené středě 2023 udělili ministr zahraničních věcí ČR Jan Lipavský, ministr kultury ČR Martin Baxa a rektorka Univerzity Karlovy prof. Milena Králíčková.

Zapojit se může každý jako instituce, společenství či jednotlivec.

  • nasvítit červeným světlem kostel, synagogu, modlitebnu, významnou budovu ve vaší obci, sloup, sochu, ad.
  • uspořádat společnou liturgii nebo se soukromě pomodlit za pronásledované
  • zapálit svíčku při setkání, v průvodu nebo doma
  • zorganizovat setkání na symbolickém místě ve vaší obci
  • přečíst (si) texty informující o tématu pronásledování a náboženské svobody
  • sdílet informace o Červené středě na sociálních sítích s hashtagy #CervenaStreda #RedWednesday
  • zapojit se do sbírky v rámci benefičního koncertu s Charitou ČR
  • zúčastnit se programu v Praze