Cyklus postních kázání u Všech svatých

Kapitulní kostel Všech svatých na Pražském hradě

V kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě se bude konat Cyklus postních kázání, který je v letošním roce věnován tématu: Co znamená setkat se s Bohem? Bohoslužby, při kterých budou pronášena jednotlivá kázání, budou slaveny od 2. do 30. března 2023 vždy ve čtvrtek od 18,00 hodin. Postní kázání pronesou kanovníci doc. Jaroslav Brož a doc. Josef Hřebík, konkrétní témata najdete na plakátu zde.

Akce se koná pod záštitou Královské kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě, o které se více dozvíte na stránkách: www.kapitulavsv.cz