Debata Mír a mírotvůrci

Jalovcová 2, Praha 1

V barokním refektáři Dominikánské 8 (vstup Jalovcová 2) budou v pondělí 23. ledna v 19.30 debatovat Tomáš Holub, Jan Rychlík a Ondřej Soukup, moderuje Karolína Koubová.

Téma: Válka je zlo. A nikdo si dnes nepřeje mír víc než lidé na Ukrajině. Je však už dnes možné zasednout k mírovým jednáním? Jaké jsou vlastně nutné podmínky pro mírová jednání? Je Putin důvěryhodný partner?