Den otevřených dveří na KTF UK

KTF UK, Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice

Zajímá Vás historie, umění, kultura, literatura, filosofie nebo náboženství a etika? Přijďte sobotu 28. ledna 2023 na den otevřených dveří, kde Vám představíme naše obory:

Dějiny křesťanského umění

Dějiny evropské kultury

Aplikovaná etika

Katolická teologie

Teologické nauky

Využijte možnost potkat se osobně s vyučujícími, zeptat se studentů, jak se jim u nás studuje, a dozvědět se informace o přijímacích zkouškách a průběhu studia přímo od referentek studijního oddělení. Čeká Vás představení fakulty a studijních oborů, prohlídka budovy s děkanem, výstava, soutěž a interaktivní program.

Program dne:

14:00 Představení fakulty, studijních oborů a přijímacího řízení

14:40 Prohlídka prostor, návštěva knihovny

15:15 Interaktivní program

Výstava

Více informací najdete zde.