Dobříšské Májové slavnosti

Dobříš, kostel Nejsvětější Trojice

V rámci dobříšských Májových slavností bude 20. května od 13.00 do 17.30 otevřen kostel Nejsvětější Trojice s následujícím programem:

Od 14.00 Vernisáž návrhů křížové cesty do kostela ve Svatém Poli zpracovaný akademickým malířem Mirem Pogranem za přispění malířky Zuzany Hutňanové.

Od 15.00 Komentovaná prohlídka nových varhan.

Od 16.00 Varhanní koncert (renesanční a barokní mistři, improvizace).