Dominikánský knižní salón – Herbert McCabe: Bůh , Kristus a my

Foyer barokního refektáře kláštera bratří dominikánů v Praze, vchod z Jilské ulice 5

Zaposlouchejme se do kázání irského dominikána Herberta McCabea OP. Jeho promluvy jsou plné otázek, argumentů a solidního filosofického i teologického obsahu, zakotvené v Písmu a inspirované naukou Tomáše Akvinského. Boří námi vytvořené hloupé, děsivé či triviální modely, abychom se mohli stát sami sebou ve světle a moci samotného Boha. Nezatajují praktické a intelektuální zádrhele a jsou věrné ústřednímu tajemství víry. Srozumitelnou formou vyjadřují vděk za milost a jsou vynikajícím průvodcem po křesťanské a v nejplnějším smyslu slova katolické realitě. Host večera: Benedikt Mohelník OP. Více na: https://krystal.op.cz/knizni-salon-2/.