Dominikánský knižní salón – Zlo (Charles Journet)

Dominikánská 8 - foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

„Víme, že zlo je vidět více, než dobro; avšak dobro je trvanlivější, než zlo, podkopává stavby zla, které se jedna po druhé hroutí. Věříme, že kdyby zlo mělo v jistém okamžiku dějin zvítězit nad dobrem, Bůh by stroj světa zničil.“
Tajemství zla – existuje naléhavější a pro křesťany nevyhnutelnější otázka? Kardinál Charles Journet nás ve své knize vybízí k odvážnému hledání odpovědí na otázky týkající se hloubky a zrůdnosti zla.
Toto riskantní a nebezpečné tázání však nemá být samoúčelné, ale postupně nám má odhalit, že zkušenosti zla může odolat jen zkušenost Boha a že pouze tajemství Boží umožní člověku utkat se s celým tajemstvím zla. Charles Journet, coby mistrný průvodce po lánech světa, nás provádí po polích, kde koukol i pšenice, zlo i dobro, rostou v dějinách společně, ale dobro je silnější než zlo a Kristus je silnější než ďábel. Máme dost odvahy vydat se na tyto polní cesty?
Moderuje: Oldřich Selucký