Edith Stein: Na konci zůstane jenom láska

Kostel Pražského Jezulátka

Komponovaný program k 80. výročí úmrtí Edith Stein. Projekce filmu „Sedmá komnata“ a debata po filmu. Akce se uskuteční 13. září v 19.00 v kostele Pražského Jezulátka.