Ekumenická bohoslužba na Dobříši

Pastorační centrum sv. Tomáše, Dobříš

Srdečně vás zveme na ekumenickou bohoslužbu a následné posezení s pohoštěním v Pastoračním centru sv. Tomáše na Dobříši 19. ledna v 19.00.

Pořádá ŘKF Dobříš spolu s Českobratrskou církví evangelickou. Více na www.farnostdobris.cz