Ekumenická bohoslužba za krajinu

Sedlecké skály v pražském Suchdole

Již sedmnáctá ekumenická bohoslužba za krajinu bude slavena pod širým nebem na Sedleckých skalách v pražském Suchdole.

Při bohoslužbě bude kázat bude Saša Jacobea, farářka sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Dejvicích. Účast přislíbili duchovní z dalších církví.

Po bohoslužbě cca v 15.45 budou mít besedu na téma Malíři na cestách Dr. David Hradil a RNDr. Janka Hradilová z Akademické laboratoře materiálového výzkumu malířských děl ALMA.

Před bohoslužbou se koná pěší pouť. Odchází se v 11.00 od kostela Stětí sv. Jana Křtitele (kostel bude k prohlídce otevřen už v 10.00) a jde se krajinou se zastávkami s průvodcem, skupina přívozem přepluje Vltavu a vystoupá nahoru na místo bohoslužby.

Místo konání bohoslužby na mapě: https://mapy.cz/s/cefegejeto

Ekumena