Hlavní hájecká pouť

Františkánský klášter v Hájku

Františkánský klášter v Hájku vás srdečně zve v sobotu 9. září 2023 na oslavy 400 let od založení lorety.

10:15 procesí od kaple č. 18
11:00 modlitba růžence
11:30 mše svatá, celebruje pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner, doprovází sbor Cantabundus ze Kbel. Po mši svaté loretánské litanie.
14:00 koncert
15:00 slavnostní požehnání

V 9:30,10:00,15:30 komentovaná prohlídka kláštera i areálu.

Zajištěno občerstvení, prodej křesťanských knih. Plakát k akci najedete zde.