IV. kongres o Božím milosrdenství

kostel Božího milosrdenství ve Slavkovicích a Nové Město na Moravě

Ve dnech 10. – 12. června 2022 se uskuteční IV. kongres o Božím milosrdenství, který se bude konat u kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích a v Novém Městě na Moravě.

Myšlenka kongresů o Božím milosrdenství vznikla v roce 2002. Smyslem kongresů o BM je, aby skrze společnou modlitbu, reflexi, setkání a výměnu zkušeností si byla církev více vědoma Božího milosrdenství a byla jím více motivována. Předchozí kongresy (2011, 2014 a 2018) jsou zdokumentované na stránkách  www.kongres.slavkovice.cz V archivu jsou mimo jiné k dispozici Sborníky textů z minulých kongresů.

Heslo letošního kongresu „Jedině v Kristu“ je pozváním k obnovení vztahu s Pánem, jenž je Cestou, Pravdou a Životem. Pořadatelem kongresu je Centrum Božího milosrdenství ve Slavkovicích a otcové pallotini. V rámci kongresu se také uskuteční (v sobotu 11. června od 18.00 hod.) setkání pro všechny pod vedením handicapovaných, které společně s otci pallotiny připravuje Kolpingovo dílo ČR.

Veškeré informace týkající se kongresu lze získat na www.slavkovice.cz nebo na tel. č.: 566 502 850, 774 521 531. Plakát ke kongresu ve formátu A3 najdete zde, ve formátu A4 zde.