Jednodenní Duchovní obnova v Braníku

Kostel sv. Prokopa, Praha 4 – Braník

Srdečně zveme na jednodenní Duchovní obnovu s P. Mariánem Kuffou, která se koná v sobotu 11. května v kostele sv. Prokopa v Praze 4 – Braníku.

Program:
V 9.00 zahájení a 1. přednáška.
Od 10.00 moderovaná adorace, možnost svátosti smíření.
V 10.30 následuje 2. přednáška.
Od 12.00 do 13.30 modlitba Anděl Páně, poté obědová pauza, během ní možnost adorace a svátosti smíření.
Ve 13.30 následuje přednáška,
V 15.00 Korunka k Božímu Milosrdenství.
Od 15.10 mše svatá, celebruje P. Marián Kuffa.
Od 16.00 veřejná diskuse, otázky a odpovědi.
V 16.55 požehnání, zakončení.

Duchovní obnovu hudebně doprovází rytmická kapela Kecharitomene.
Více na www.farnostbranik.cz