Joseph Ratzinger – Pancéřový nebo uměřený papež?

Dominikánská 8 - barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Po smrti Benedikta XVI. vyšla celá řada nekrologů, některé adorující, některé zpochybňující. Jaký je odkaz Josepha Ratzingera katolické církvi?
Byl spíš brzdou nebo hybnou silou recepce Druhého vatikánského koncilu? K jaké podobě svým působením církev utvářel? Co dobrého a co špatného jeho působení přineslo?
Hosté: Jan Houkal, Lucie Kolářová, Petr Kratochvíl (*1975)
Moderuje: Filip Boháč OP