Klement Alexandrijský

Dominikánská 8 - barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Klement Alexandrijský (2.–3. stol.) se pokusil přeložit křesťanské poselství do řeči řecké kultury, a přispěl tak k proměně této kultury v kulturu křesťanskou. Nic v tomto projektu nebylo samozřejmé, vše se muselo obhájit. Může být návrat k těmto počátkům v něčem inspirující?
Hosté: Veronika Černušková, Matyáš Havrda, Jana Plátová, Miroslav Šedina
Moderuje: David Vopřada